Sökning: "hårda och mjuka faktorer"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden hårda och mjuka faktorer.

 1. 1. Nätnyttoersättningens utformning : En fallstudie på elnätsbolaget E.ON Energidistribution

  Master-uppsats,

  Författare :Moa Laredius; Petra Wennberg; [2019]
  Nyckelord :Business Model; Business Model Canvas; Stakeholder Theory; Triple Bottom Line; Legitimacy Theory; Affärsmodell; Business Model Canvas; Intressentmodellen; Triple Bottom Line; Legitimitetsteorin;

  Sammanfattning : In today’s society it is more common for industries to automate their businesses and more people are in need of electricity. Therefore, a stable and reliable supply of electricity is needed. When more people need electricity, it affects the liability of the powerlines which leads to more losses. LÄS MER

 2. 2. Åtgärder mot kusterosion i Skåne, samt en fallstudie av erosionsskydden i Löderup, Ystad kommun

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Nathalie Jancsak; [2018]
  Nyckelord :coastal erosion; groyne; beach nourishment; breakwaters; seawall; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att hantera problematik med kusterosion i Skåne. Målet är att fastställa vilka alternativ som finns vid val av erosionsskydd och hur de olika typerna fungerar. LÄS MER

 3. 3. Att maxa en kvart : En studie om effektiva tavelmöten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :David Messa; Josefine Apell; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lean är en benämning från västvärlden av Toyota Produktion System (TPS). Genom att Toyota kontinuerligt förbättrar sitt arbetsätt har de blivit en av världens största biltillverkare. Detta har lett till att flera studier har utförts på Toyota beträffande deras arbetsätt och metoder. LÄS MER

 4. 4. Materiell strukturförändring : Samspelet mellan hårda och mjuka värden i organisatorisk förändring - En fallstudie på Swedbank HQ

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Camilla Wallén; Drenusha Makolli; [2016]
  Nyckelord :Verksamhetsstyrning; organisatorisk förändring; formell struktur; informell struktur; hårda värden; mjuka värden; beteende.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en djupare förståelse för ämnet organisatorisk förändring. Inriktningen är en analys av hur en förändring av materiell struktur, en fysisk byggnad, har för inverkan på styrning och beteende. LÄS MER

 5. 5. Kan vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) gynnas för att motverka övergödningssymptom i Vallentunasjön?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Charlotte Hessulf; [2016]
  Nyckelord :vandrarmussla; Dreissena polymorpha; övergödning; sjö;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker möjligheter och risker med att använda vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) som ett verktyg för att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön. Studien söker svar på tre huvudsakliga frågor: 1) Har vandrarmusslan potential att minska effekterna av övergödning i sjöar generellt? 2) Skulle det vara möjligt för vandrarmusslor att minska effekterna av övergödning i Vallentunasjön, och hur skulle det kunna gynnas? 3) Vilka risker finns det med att gynna vandrarmusslan i Vallentunasjön? Vandrarmusslan påträffades i Sverige första gången på 1920-talet. LÄS MER