Sökning: "höft artros"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden höft artros.

 1. 1. Artrosskolan - En vilja att bli sedd och potential till förbättring : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Malin Andersson; Emelie Norlin; [2019]
  Nyckelord :Artros; Artrosskola; Fysisk träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Höft- och knäartros uppskattas vara den elfte främsta orsaken till funktionsnedsättning globalt sett. Vid artros har balansen mellan de uppbyggande och nedbrytande faktorerna i leden rubbats men någon exakt orsak till varför artrosutveckling sker kan inte fastställas. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av träningsmetoden Functional Moves® för patienter i ålder 30-65 år med höft- och knäsmärta : En prospektiv jämförande interventionsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Helena Cato; [2016]
  Nyckelord :osteoarthritis; osteoarthritis school; functional training; hip; knee; rehabilitation; artros; artrosskola; funktionell träning; höft; knä; rehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion: Artros är en folksjukdom. I Sverige har var fjärde person äldre än 45 år läkardiagnostiserad artros och förekomsten ökar med ökande antal överviktiga och äldre. Genom att upptäcka och behandla tidiga stadier av artros ger vi artros patienterna en bättre förutsättning gällande funktion och symtom. LÄS MER

 3. 3. Självskattad smärta och hälsorelaterad livskvalitet hos deltagare i artrosskola med och utan handbesvär. En registerstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Arbetsterapi

  Författare :Lice-Lotte Johansson; [2016]
  Nyckelord :Artros; hand; patientutbildning; smärta; hälsorelaterad livskvalitet;

  Sammanfattning : Syfte: Jämföra självskattad smärta och hälsorelaterad livskvalitet före och efter artrosskola. Finns det någon skillnad mellan deltagare med och utan handbesvär, uppdelat på kön respektive under och över 65 år? Metod: En registerstudie med data från det Nationella Kvalitetsregistret, BOA-registret för höft-och knäartros. LÄS MER

 4. 4. Att leva med och hantera smärta vid höftartros : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Sandberg; [2015]
  Nyckelord :Höft; Artros; Höftartros; Smärta; Sjukgymnastikträning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Långdistanslöpning och artros : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Peter de Flon; [2014]
  Nyckelord :Osteoarthritis; osteoarthrosis; arthrosis; hip osteoarthritis arthrosis; knee osteoarthritis arthrosis; ankle osteoarthritis arthrosis; hip knee ankle joint degeneration; running; distance running; long distance running; marathon; ultramarathon.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie var att sammanställa kvalitet på och resultat av studier som undersökt om långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller fotleder. Finns det vetenskaplig evidens för att långdistanslöpning ger artros i höft-, knä- eller fotleder? Vilka styrkor och svagheter har de studier som försökt utröna om samband finns mellan långdistanslöpning och artros i höft-, knä- eller fotleder? MetodSökning av litteratur utfördes i PubMed, CINAHL, Cochrane Library och PEDro. LÄS MER