Sökning: "höftadduktorer"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet höftadduktorer.

 1. 1. Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Villiam Johansson; Andreas Larsson; [2023]
  Nyckelord :excentrisk träning; fotboll; höftadduktorer; ljumskbesvär; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. LÄS MER

 2. 2. Normativa styrkevärden i höftadduktorer och -abduktorer hos damfotbollsspelare på elitnivå

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lynn Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Hand-held dynamometer; isometric hip strength; women s soccer player; Damfotbollsspelare; handhållen dynamometer; isometrisk höftstyrka;

  Sammanfattning : Inledning: Muskelstyrka i höftregionen är en viktig fysisk färdighet inom fotboll dels ur ett prestationsperspektiv, dels för skadeprevention. Trots detta saknas normativa isometriska styrkevärden för höftadduktorer och - abduktorer hos damfotbollsspelare. LÄS MER

 3. 3. Påverkar smärta i ljumskarna styrkeförhållandeti höftadduktorerna-abduktorerna? : - En korrelationsstudie på subelit-fotbollsspelare i Umeå

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin; Umeå universitet/Avdelningen för idrottsmedicin

  Författare :David Karlsson; Amanda Mattsson; [2019]
  Nyckelord :ljumskar; muskelbristningar; riskfaktorer screeningsverktyg;

  Sammanfattning : Introduktion Bristning i ljumskarnaär den näst vanligaste muskelbristningen bland fotbollsspelare och representerar upp till 28% av alla fotbollsskador per år. Det finns flertalet riskfaktorer som kan ge upphov till denna skadetyp, exempelvis styrkeförhållandet mellan höftadduktorer-abduktorer. LÄS MER