Sökning: "höftfraktur"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet höftfraktur.

 1. 1. The effect of vessel holes on fracture behaviour in the femoral neck of the human femur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Sofia Rokkones; Karin Odin; [2020]
  Nyckelord :image analysis; femur; FE model; biomechanics; CT image; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hip fractures are widely spread in today's society and affect a person's quality of life. Osteoporosis is a bone disease that results in more fragile bones and an increased risk of bone fractures, including hip fractures. A method proposed for assessing the fracture risk is finite element (FE) models of the femur. LÄS MER

 2. 2. Äldres upplevelser av dagligt liv efter höftfraktur : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Bengtsson; Ella Yan; [2020]
  Nyckelord :Elderly; experience; daily life; hip fracture; höftfraktur; äldre; dagligt liv; återhämtning; personcentrerad vård; omvårdnad; anhöriga;

  Sammanfattning : Höftfrakturer hos äldre kommer att bli ett stort globalt hälsoproblem på grund av den snabbt växande åldrande befolkningen. En höftfraktur kan medföra en rad negativa konsekvenser i det dagliga livet, därmed är det viktigt att belysa hur de äldre upplever livet efter höftfrakturen. LÄS MER

 3. 3. Äldre personers erfarenhet av omvårdnad och rehabilitering efter höftledsfraktur : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Eva Janouch; Emelie Thumén; [2020]
  Nyckelord :Höftfraktur; Rehabilitering; Äldre; Geriatrisk Omvårdnad; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Årligen ådrar sig cirka 20 700 äldre personer i Sverige en höftledsfraktur vilket kräver en omfattande vård och rehabilitering. Återhämtningen börjar på sjukhuset och fortsätter i patientens hem. Sjuksköterskor som är de närmaste vårdgivare för denna patientgrupp har en betydande roll i återhämtningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av smärta och smärtlindring efterhöftkirurgi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emelie Svedner; Elin Önnevall; [2020]
  Nyckelord :hip surgery; hip fracture; osteoarthritis; pain; pain relief; patient perspective; elderly; höftkirurgi; höftfraktur; artros; smärta; smärtlindring; patientperspektiv; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Åldersrelaterade sjukdomar och skador som höftledsartros och höftfrakturer ökar i takt med att befolkningen blir allt äldre. Vårdkostnader för smärta relaterat till höftkirurgi förväntas därmed öka. LÄS MER

 5. 5. Postoperativ förvirring hos äldre efter höftfrakturoperation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ella Önerud; Caroline Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Postoperative; delirium; hip fracture; elderly patients; nursing care; complications; emotions.; Postoperativ; delirium; höftfraktur; äldre patienter; omvårdnadsåtgärder; komplikationer; känslor.;

  Sammanfattning : Background Postoperative confusion is a common complication that occurs in elderly patients who have undergone surgery after a hip fracture. The conditions generates suffering for the patient, costs for the community and potential serious complications after patient discharge. LÄS MER