Sökning: "höftled"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet höftled.

 1. 1. Påverkan av statisk stretching på höftens rörlighet hos friska individer - en longitudinell icke randominerad kontrollerad studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Elof Åhlander; [2023]
  Nyckelord :Utåtrotation i höftleden; Statisk stretching; Passiva och aktiva rörligheten; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: En anledning till att undersöka rörelseomfånget (ROM) i utåtrotation i höftleden är för att inskränkt rörlighet kan påverka höftleden och även ländryggen negativt. För att öka rörligheten i en led kan man bland annat använda sig av statisk stretching. LÄS MER

 2. 2. Har retroverterade höfter större grad av passiv flexion i ett mer abducerat och utåtroterat läge?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Noah Bergqvist; Elias Johansson; [2023]
  Nyckelord :Hip joint; retroversion; Craig´s test; passive range of motion; hip flexion; Höftled; retroversion; Craig´s test; passivt rörelseomfång; höftflexion;

  Sammanfattning : Introduktion: Anatomiska variationer i det muskuloskeletala systemet är vanliga bland oss människor och behöver inte nödvändigtvis medföra ökad risk för besvär, men kan påverka en individs funktion. Inom fysioterapi är det viktigt med vetskapen om anatomiska variationers påverkan för att optimalt individanpassa behandling. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan styrketränande och icke-styrketränande individer avseende rörlighet i axel- och höftled samt uthållighet i bålmuskulatur : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Gustav Örnell; [2023]
  Nyckelord :styrketräning; adaptationer; jämförelse; rörlighet; uthållighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfteStyrketräning orsakar morfologiska adaptationer i muskler och senor. Tidigare forskning har identifierat skillnader i vissa kroppsfunktioner för olika typer av styrketränande individer i jämförelse med icke-styrketränande individer. LÄS MER

 4. 4. Most efficient Inverse Kinematics algorithm for Quadruped models : Comparing FABRIK to CCD

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Matilda Richardsson; [2022]
  Nyckelord :Inverse Kinematics; FABRIK; CCD; Quadrupeds; Computer Graphics;

  Sammanfattning : This paper compares the two heuristic inverse kinematics methods: Forward And Backward Reaching Inverse Kinematics (FABRIK) and Cyclic Coordinate Descent (CCD) in the use cases concerning quadruped models. Unoptimised versions of the two algorithms were implemented into a game engine and evaluated on a quadruped model. LÄS MER

 5. 5. Förändrade rörelsestrategier hos främre korsbandsskadade individer : En kinematisk analys av Unanticipated diagonal hop

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Lucas Lund; Jesper Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Främre korsband; Kinematik; Rörelsestrategier; Enbenshopp; Rörelseanalys;

  Sammanfattning : Introduktion En främre korsbandsskada (ACL-skada) är en allvarlig knäskada som drabbar många idrottare varje år. Den leder ofta till långa rehabiliteringar och försämrad funktion i knät. Även förändrade rörelsestrategier förekommer. LÄS MER