Sökning: "höftskydd"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet höftskydd.

 1. 1. Energiabsorberande material : en studie av 3D-väv, non woven och D3O för förebyggande av höftfrakturer hos äldre vid fallolyckor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hayvee Saleem; Johanna Wictorson; [2018]
  Nyckelord :3D-weave; 3D-non woven; D3O; shock-absorbent; hip protection; 3D-väv; 3D-non woven; energiabsorption; D3O; chock-absorbent; höftskydd;

  Sammanfattning : Höftfrakturer är ett stort problem för äldre i dagens samhälle och för samhället i stort. Många drabbas vilket leder till stort lidande och för samhället höga kostnader. Detta har Professor Peter Apell vid Chalmers University of Technology uppmärksammat. LÄS MER

 2. 2. Höftskydd som prevention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Birgitta Engdahl; Birgitta Laidler Roslund; [2014]
  Nyckelord :Compliance; fall prevention; hip - protectors; nursing; Fallprevention; följsamhet; höftskydd; omvårdnad;

  Sammanfattning : Fallolyckor är ett stort patientsäkerhets- och samhällsekonomiskt problem. I Sverigedrabbas varje år cirka 18 000 personer av höftfraktur som leder till lidande för patientenoch stora kostnader för samhället. Syftet med litteraturöversikten var att beskrivautfallet av att använda höftskydd som prevention. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att förebygga och minska risken för fallskador på särskild boende : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Maria Fahlgren; Elisabeth Persson; [2008]
  Nyckelord :Fall prevention; nursing; older people; Fallprevention; omvårdnad; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall är vanligt och kan leda till höftfrakturer och ett tidigare behov av särskiltboende. Ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv ska vara en självklar deli all vård och behandling. LÄS MER

 4. 4. Höftfraktur; Riskfaktorer och Preventiva åtgärder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jan Hedberg; Pernilla Karlsson; [2006]
  Nyckelord :höftfraktur; riskfaktor; prevention; omvårdnad;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka riskfaktorer som kunde leda till höftfraktur hos äldre samt att beskriva vilka preventiva åtgärder sjuksköterskan kunde använda i omvårdnaden för att förhindra höftfraktur. Resultatet baserades på 21 vetenskapliga artiklar skrivna på engelskt språk. LÄS MER