Sökning: "hög kultur i kina"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden hög kultur i kina.

 1. 1. Kinesiska : ett skriftspråk, två system - attityder till förenklade och traditionella kinesiska tecken från 7 olika kinesisktalande grupper

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Kinesiska

  Författare :Calvin Kan; [2013]
  Nyckelord :Kinesisk språkundersökning; kinesiska tecken; kinesisk språkreform; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Det kinesiska skriftspråket tros vara circa 3500 år gammalt och kan därför även ses som en uråldrig bärare av kinesisk historia och kultur. Under början av 1900-talet hade den västerländska världen kommit ikapp och utvecklats långt före ett kaotiskt Kina som dessutom bestod av en hög andel analfabeter. LÄS MER

 2. 2. Interkulturell kommunikation i en kinesisk kontext : En undersökning av svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet. Ett teoretiskt perspektiv på en praktisk utmaning.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och ITKarlstads universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Ida Hjalmarsson; [2010]
  Nyckelord :Sweden; China; inter-cultural; communication; public relations; guanxi; hierarchy; face; guanxi; lian; Sverige; Kina; interkultur; kommunikation; PR; guanxi; hierarki; ansikte;

  Sammanfattning : Jag har genom en förberedande fältstudie, litteraturgenomgång och enkätintervjuer undersökt svenska och kinesiska företagsrepresentanters upplevelser av det interkulturella mötet, med utgångspunkt i svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. Det var uppsatsens syfte och jag har utgått ifrån frågeställningen: Hur upplever svenska och kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet? Subfrågor till denna är:Vilka kulturella faktorer skapar det kinesiska sättet att kommunicera?Hur upplever svenska företagsrepresentanter det interkulturella mötet med den kinesiska marknaden?Hur upplever kinesiska företagsrepresentanter det interkulturella mötet med svenska företagsrepresentanter?Vilka av studien framkomna faktorer skulle kunna underlätta det interkulturella mötet för svenskars fortsatta affärer i Kina?Det är gjort genom att identifiera skillnader mellan den svenska och kinesiska kulturen för att förklara de bakomliggande faktorerna till att vi uppfattar varandra som vi gör, och genom det belysa ett urval möjligheter och fallgropar som den kinesiska kulturen kan medföra för svenska företag som opererar på den kinesiska marknaden. LÄS MER

 3. 3. Proletariatets polyfoni - – Västerländsk harmonik i kinesisk musik under 1900-talets första hälft

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Klas Peterson; [2009]
  Nyckelord :Chinese music; voice leading; cadenza; pentatonic; music theory; kinesisk musik; harmonik; stämföring; kadens; pentatonik; musikteori; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: Proletarian polyphony - Western harmony in Chinese music from the first half of the 20th century The aim of this essay is to examine the use of harmony and polyphony in Chinese music from the first half of the 20th century. Traditional Chinese music contains no chords and no polyphony. LÄS MER

 4. 4. Ett skepp kommer lastat med vadå? En analys av GP:s ostindiefararrapportering

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik och masskommunikation

  Författare :Sonja Gu; [2008-08-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Ett skepp kommer lastat med vadå?– en analys av GP:s ostindiefararrapporteringFörfattare: Sonja GuKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskursTermin: Vårterminen 2007Syfte: Att utifrån en normativ utgångspunkt undersöka om Göteborgs-Postensrapportering från ostindiefararen Götheborg är journalistiskt motiverat redaktionellt innehåll eller om det kan ses som textreklam.Metod: Kvantitativ och huvudsakligen kvalitativ textanalysMaterial: Göteborgs-Postens blogginlägg och artiklar under 2005 och 2006Huvudresultat: Det har skrivit en del om ostindiefararen under dess resa från Göteborg till Kina. LÄS MER

 5. 5. Hot mot och skydd av Intellectual Property i Kina

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Löwling; Niklas Pernelind; [2007]
  Nyckelord :Intellectual Property; Kina; korruption;

  Sammanfattning : Korruptionen i Kina beror på flera olika faktorer där de huvudsakliga är ekonomiska, kulturella och kontrollmässiga. Det finns klara korrelationer mellan att Kina är ett relativt fattigt land och det faktum att där finns en utbredd korruption, något som däremot inte är exklusivt för Kina. LÄS MER