Sökning: "hög personalomsättning hotell"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden hög personalomsättning hotell.

 1. 1. Motivation bland anställda  : En studie om balansen mellan handlingsfrihet och styrning och dess inverkan på anställdas motivation inom hotell- och restaurangbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Hägglund; Lisa Hultén; [2018]
  Nyckelord :motivation; handlingsfrihet; empowerment; styrning; hotell- och restaurangbranschen  ;

  Sammanfattning : Ett förekommande problem hos individer på arbetsplatser är motivationsbrist, till den grad att anställda inte längre vill gå till arbetet som i sin tur kan resultera i att de väljer att säga upp sig. Detta påverkar såväl de anställda och företagen, som ekonomin och folkhälsan i samhället. LÄS MER

 2. 2. Motivation och arbetstillfredsställelse på hotellrestauranger

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Kajsa Lissdotter; Madelene Lundgren; [2014-06-25]
  Nyckelord :arbetsförhållanden; arbetsmotivation; hotell; ledarskap; restaurang;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar motivation och arbetstillfredsställelse på hotellrestauranger i Göteborg. Hotell- och restaurang är en av de branscher med högst personalomsättning och en bakomliggande orsak kan vara att medarbetare har låg motivation. Medarbetare ser inte heller arbete inom branschen som en riktig och långvarig karriär. LÄS MER

 3. 3. Värdesätts Akademisk examen?En : En komparativ studie om chefers syn på kompetens vid rekrytering i densvenska och brittiska hotellbranschen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan - Grythytte akademi

  Författare :Kristian Azouri; Gustav Kalogirou; Fredrik Rumenius; [2011]
  Nyckelord :Hotellmarknaden; socialkompetens och traineeprogram; måltid;

  Sammanfattning : Inledning: Det har alltid funnits problem i hotellbranschen vid rekrytering. Branschenkarakteriseras av hög personalomsättning, låg utbildningsnivå och relativt låga löner.Efterfrågan på kompetent personal är hög medan utbudet av personal är lågt. Samtidigt ökarhotellbranschen i antal hotell och antal sängar liksom efterfrågan. LÄS MER

 4. 4. Alla kan inte vara Riche : En studie om personalomsättningen i hotell- och restaurangbranschen

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rai Fierro; Patrik Englund; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Statistik visar att personalomsättningen i hotell- och restaurangbranschen är högst av alla branscher i landet. En hög personalomsättning påverkar branschen i stort, företagen, och personalen som jobbar inom den. LÄS MER