Sökning: "högerkammarfunktion"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet högerkammarfunktion.

 1. 1. INVERKAN AV LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE PÅ HÖGERKAMMARFUNKTION EFTER HJÄRTTRANSPLANTATION

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Arvin Akbari; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Då ingen medicinsk behandling längre är tillräcklig anses hjärttransplantation vara det slutliga alternativet för patienter med svår hjärtsvikt (stadie IV). Dock ges endast ett fåtal patienter möjligheten till att få ett nytt hjärta, vilket bland annat beror på organbrist, långa väntetider och annan komorbiditet. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan mättekniker för högerkammarbedömning vid ekokardiografi : Överensstämmelse mellan s´ och TAPSE

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Lizette Göransson; Filippa Fredlund; [2017]
  Nyckelord :annulus tricuspidalis movement; motion-mode; tissue doppler imaging; right ventricle function; annulus tricuspidalis rörlighet; motion-mode; tissue doppler imaging; högerkammarfunktion;

  Sammanfattning : Bedömningen av höger kammares systoliska funktion kan med fördel göras med ekokardiografi, bl.a. med tekniker som tvådimensionell ekokardiografi, motion-mode (M-mode) och Tissue Doppler Imaging (TDI). Mätvärden som kan fås ut av dessa tekniker är Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion (TAPSE) och s`. LÄS MER