Sökning: "högerpopulistisk miljöpolitik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden högerpopulistisk miljöpolitik.

  1. 1. ”Alla andra är alarmister” Varför är de skandinaviska högerpopulistiska partierna klimatskeptiker?

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Ida Eriksson; [2018-07-02]
    Nyckelord :Sverigedemokraterna; Dansk Folkeparti; Fremskrittspartiet; högerpopulism; högerpopulistisk miljöpolitik; klimatpolitik; klimatskeptiker; populism; Sverige; Norge; Danmark;

    Sammanfattning : Uppsatsen handlar om klimatpolitik hos högerpopulistiska partier i Skandinavien. Tre partiers uttalanden om klimatfrågor analyseras och jämförs. Syftet är att identifiera ideologiska förklaringar till att politiken ser ut som den gör och gemensamma drag i en skandinavisk högerpopulistisk klimatpolitik. LÄS MER