Sökning: "höghastighetskamera"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet höghastighetskamera.

 1. 1. Differences in velocity between the sexes and stages of courtship in a dance fly

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Filip Myllyaho; [2022-02-17]
  Nyckelord :Dansfluga; Hilara maura; höghastighetskamera; partner-val; Dance fly; Hilara maura; high-speed camera; mate choice;

  Sammanfattning : Dance flies (Diptera: Empididae: Empidinae) are famous for their elaborate mating behaviour, which can be broken down to three distinct stages in adults: hunting, swarming, and mating. In many species, males hunt for prey that they present as nuptial gifts to recipient females in swarms, after which the pair will copulate in the air or after landing on nearby vegetation. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av systemuppställning för dynamisk bildtagning med blixtröntgen : Ett arbete i samarbete med Scandiflash AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Rasmus Lindqvist; David Jerresand; [2022]
  Nyckelord :flash X-ray; high-speed camera; camera lens; dynamic imaging; optics; imaging; optical resolution; scintillator; product development; construction; blixtröntgen; höghastighetskamera; kameraobjektiv; dynamisk bildtagning; optik; avbildning; optisk upplösning; scintillator; produktutveckling; konstruktion;

  Sammanfattning : Inom materialforskning och en stor del av den mekaniska och mekatroniska industrin finns ett intresse av att utnyttja blixtröntgen för att studera dynamiska händelseförlopp i inneslutna system, ej synbara med konventionella kameror. I och med att många rörelser inom de benämna områdena även sker i hyperhastighet så tillåter blixtröntgen statisk bildtagning  av rörelser i flera km/s, med minimal rörelseoskärpa. LÄS MER

 3. 3. Undersökning av spånkanalutgångens inverkan på spånevakuering för löstoppsborr

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Maskinteknik

  Författare :Antonio Teshome; Johansson Albin; [2022]
  Nyckelord :Spånevakuering; löstoppsborr; långspånande material; spånkanalsutgång;

  Sammanfattning : Borrning har sedan länge varit en av de vanligast förekommande bearbetningsmetoder. Trots att det är en välkänd metod finns det kvarvarande utmaningar med processen. En av utmaningarna är spånevakueringen, förmågan att evakuera spån från borrhål under processens gång. LÄS MER

 4. 4. The process behind the delimbing of trees

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Martin Sunnälv Persson; [2021]
  Nyckelord :Thinning; MATLAB; branch distribution; debranching; Gallring; MATLAB; grendistribution; avgrening;

  Sammanfattning : In modern forestry, two types of machines are generally used for thinning, harvesters and forwarders. These machines are large and weigh several tens of tons, this means that they damage the ground when they drive around in the woods. LÄS MER

 5. 5. Konstruktionsoptimering av teknisk utrustning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Robert Svensson; Simon Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Abaqus; Catia V5; hållfasthet; simulering; dropptest; sammanstötning; Explicit;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om konstruktionsoptimering av en ny och innovativteknisk produkt som riskerar att skadas då användaren av misstag tapparprodukten. Arbetet belyser tidigare studier där dropptester utförts för att insamlakunskap inför viktiga moment i detta arbete. LÄS MER