Sökning: "höglager och Artificiell Intelligens."

Hittade 1 uppsats innehållade orden höglager och Artificiell Intelligens..

  1. 1. Lagret utan människan En fallstudie om lagerautomationens utveckling och framtid med fokus på Absolut Vodka Åhus

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lisa Svedman; Ludvig Mattsson; [2021-06-30]
    Nyckelord :Automatisering; lagerautomation; lagerhantering; framtida lager; Industri 4.0; robotisering; Warehouse Management System; höglager och Artificiell Intelligens.;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Kundernas höga krav på leveranser har bidragit till attförsörjningskedjor måste se över lagerhanteringen för att kunna konkurrera medlågkostnadsländer. Lagerhållning ska idag ske på ett snabbt och effektivt sätt, med möjlighetatt spåra leveranser. Industri 4. LÄS MER