Sökning: "högpresterande elever"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden högpresterande elever.

 1. 1. Fallenhet för matematik : Lärares och elevers upplevelser av arbete med att motivera elever med fallenhet för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Dahlberg; Dan Kenttä Sköllermark; [2019]
  Nyckelord :lust; motivation; fallenhet för matematik; högpresterande elever;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen av läraren. Studien undersöker huruvida elevernas upplevelser av arbetet med att motiveras i matematikundervisningen stämmer överens med lärarnas syn på detta. LÄS MER

 2. 2. Läraråterkoppling ur ett elevperspektiv : En studie om högpresterande gymnasieelevers syn på läraråterkoppling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emilia Larsson; [2019]
  Nyckelord :Återkoppling; högpresterande elever; formativ bedömning; naturvetenskapliga programmet;

  Sammanfattning : Återkoppling ska syfta till att erbjuda alla elever oavsett kunskapsnivå utvecklingsmöjligheter och utmana dem i deras skrivande. Denna studie var ett försök till att kartlägga om läraråterkoppling på texter var föredömlig för högpresterande elever. LÄS MER

 3. 3. Olikheter inom klassens ram : En enkät- och intervjustudie om variationer av behov i klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Svetlana Grabos; Christina Öberg; [2019]
  Nyckelord :Differentiering; elevers behov; specialpedagog; svag teoretisk begåvning; särbegåvning;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om olikheter inom klassens ram. Studiens forskningsansats var mixed metod. Data samlades in via en enkät och intervjuer. I studien undersöktes lärares stundtals utmanande vardag i klassrum där de behöver förhålla sig till hela klassens behov och enskilda elevernas behov samtidigt. LÄS MER

 4. 4. Kooperativa metoders effekter på elevers lärande inom svenska : En litteraturöversikt på hur det kooperativa lärandet påverkar elevers läskunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Bergner; Rebecca Öthander; [2019]
  Nyckelord :Gemensamt lärande; interaktion; kooperativt lärande; kommunikation; läskunskaper; samarbetslärande och sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Denna litteraturöversikt är en sammanställning av ett urval från tidigare forskning som gjorts inom det kooperativa lärandet. Det som specifikt undersöks är det kooperativa lärandets effekter på elevers läskunskaper inom årskurs 1-6. LÄS MER

 5. 5. De särskilt begåvade eleverna -ser vi dem?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Berglund; Maria Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Identifiering; högpresterande; samarbete; sammanhang; särskilt begåvning;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Med denna studie hoppas vi bidra till att personal på skolor kan öka sin kompetens om särskilt begåvade elever. Studien problematiserar huruvida det är bra att identifiera särskilt begåvade elever eller inte. LÄS MER