Sökning: "högpresterande"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade ordet högpresterande.

 1. 1. Dimensionering av pelare och balkar i ett bostadshus med UHPC, respektive NC : En jämförelsestudie ur aspekten, en hållbar design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Axel Persson; Rikhard Rautjärvi; [2021]
  Nyckelord :NC; Normal Concrete; UHPC; Ultra High Performance Concrete; LCA; ETABS; CO2- utsläpp; Kostnader; Materialåtgång; Normal betong; Ultra-högpresterande betong;

  Sammanfattning : It is a well-known problem that concrete needs to be made more efficient and that it is the large consumption of cement that is the major contributing factor to the nearby need. There is a zero vision of a climate-neutral concrete where all CO2 emissions in the life cycle of the concrete are to be reset by 2050. LÄS MER

 2. 2. Motivation och kunskapsutveckling hos högpresterande elever inom engelskundervisning : En studie utifrån högpresterande elevers perspektiv i årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Kosovare Mazreku; [2021]
  Nyckelord :Högpresterande elever; engelska; motivation; kunskapsutveckling; grundskolan; ordinarie undervisning; alternativ undervisning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen baseras på en kvalitativ metod som behandlar och belyser hur högpresterande elever uppfattar den egna motivationen och utvecklingsmöjligheterna genom en ordinarie undervisning i ämnet engelska för årskurs nio. Vidare undersöker studien om en alternativ nivåindelad undervisning kan ha en positiv effekt i deltagarnas motivation och prestation i ämnet engelska. LÄS MER

 3. 3. Technology start-ups in context : A case study investigating how contextual factors impact the performance of New Technology-BasedFirms (NTBFs) in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Agnes Hjalmarsson; Hilda Stifors; [2021]
  Nyckelord :New technology-based firms; firm performance; firm context; contextual factors; agglomeration; clusters; Nya teknik-baserade företag; företagsprestation; kontextuella faktorer; agglomeration; kluster;

  Sammanfattning : In recent decades, numerous prominent scholars have highlighted the fact that small and medium sized firms in general, and new technology-based firms in particular, represent an important source of innovation and economic growth. The success of new technology-based firms is further argued to be closely linked to innovation capacity and performance, which in turn depends on the context in which the company is located. LÄS MER

 4. 4. Road Damage Segmentation for Mobile Hardware

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martti Yap; [2021]
  Nyckelord :Road Damage; Deep Learning; Image Segmentation.; Vägskador; Djupinlärning; Bildsegmentering.;

  Sammanfattning : The detection and early repair of road damage are paramount for the quality and safety of roads. Current detection efforts typically rely on Deep Learning methods for object detection with bounding boxes, with calculations performed on high-performance hardware. LÄS MER

 5. 5. "Det var inte något vi fick utbildning om på högskolan"- Att utmana och stimulera högpresterande elever i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Caroline Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Grundskola; högpresterande elever; matematik; matematikundervisning; stimulans; utmaningar;

  Sammanfattning : Grundat på tidigare erfarenhet och forskningsöversikter har det bildats en uppfattning om att högpresterande elever är en grupp som tyvärr oftast inte ges den ledning och stimulans som de behöver för att komma vidare i sin kunskapsutveckling. Syftet med denna studie har således varit att undersöka om och på vilket sätt högpresterande elever ges utmaning och stimulans i sin matematikundervisning i årskurserna 1–6. LÄS MER