Sökning: "högrankade"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet högrankade.

 1. 1. The effect of social rank on milking and feeding behaviour in automatic milking system for dairy cows

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Tina Danielsson; [2012]
  Nyckelord :Automatic milking system; Welfare; Dominance; Ranking; Behaviour;

  Sammanfattning : Today automatic milking systems (AMS) are growing in popularity. In these systems the cows are loose and have to get to the robot and the feed on their own. The cows ranking in this system affect their welfare. In this study data from seven years in an AMS was used and analysed. LÄS MER

 2. 2. Rangordningens inverkan på beteendet hos nötkreatur (Bos taurus) och dess konsekvenser för djurtillsynen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Pia Martikainen; [2006]
  Nyckelord :flyktavstånd; rangordning; lågrankade; högrankade; nötkreatur; extensivt; utegångsdjur; tillsyn;

  Sammanfattning : Extensively kept animals for meat production have the right to live in a good environment. Cattle (Bos Taurus) as social animals live in small herds in the wild. When holding animals extensively new problems have arisen regarding human – animal interactions. LÄS MER

 3. 3. Mjölkkors välbefinnande i AMS och konventionell lösdrift : skillnader i beteende och hormonstatus för oxytosin och kortisol mellan kor av hög och låg social rang

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Karin Alm; Jenny Möller; [2004]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkproduktion; djurs beteende; oxytocin; kortisol; social rang; AMS; automatisk mjölkning;

  Sammanfattning : The purpose with this study was to investigate how the behaviour and physiological parameters differ between high ranked and low ranked cows, and between cows in an automatic milking system verses conventional milking parlour. The study was carried out at the Kungsängen research Centre, Department of animal nutrition an management, Swedish University of Agriculture Sciences, Uppsala. LÄS MER

 4. 4. Effekten av mjölkkors rang på "antistresshormonet" oxytocin, mjölkavkastning, mjölkflöden och besökstider i mjölkningsenheten i ett automatiskt mjölkningssystem

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Anna-Karin Lundgren; [2004]
  Nyckelord :mjölkkor; rang; rangordning; oxytocin; stress; automatisk mjölkning; AMS;

  Sammanfattning : The study was carried out at the Kungsängen Research Centre, Department of Animal Nutrition and Management, Swedish University of Agriculture Sciences, Uppsala. The technical development in dairy production has resulted in a housing system where feeding and milking is done automatically without human contact, a so called automatic milking system. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av social rang på beteende och mjölknings­parametrer i ett automatiskt mjölkningssystem (AMS)

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Maria Mehlqvist; [2003]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkproduktion; djurs beteende; social rang; automatisk mjölkning; AMS;

  Sammanfattning : The purpose with the study was to find a pattern in the behaviour of dairy cows which could be related to their social rank. A behavioural study was conducted at the University Cattle Research Centre (Kungsängen) in Uppsala, Sweden. The study included 12 lactating dairy cows, 6 high ranked and 6 low ranked. LÄS MER