Sökning: "högre inlärningstakt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden högre inlärningstakt.

  1. 1. Hur stimuleras tidiga läsare och skrivare i skolan under de första åren?

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

    Författare :Annika Leifsdotter Möller; [2010]
    Nyckelord :begåvade barn; högre inlärningstakt; högpresterande elever; stimulering; tidiga läsare; tidiga skrivare;

    Sammanfattning : I syfte att belysa om och i så fall hur tidiga läsare och skrivare stimuleras i skolan under de första åren har intervjuer genomförts med sex lärare i årskurserna ett, två och tre. Av resultaten framgår att arbetet med att få lågpresterande elever att uppnå kursplanens mål är så pass krävande att behoven hos högpresterande elever inte hinner tillgodoses. LÄS MER