Sökning: "högskolan borås pedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 499 uppsatser innehållade orden högskolan borås pedagoger.

 1. 1. En förskola för alla barn : en studie om förskolans arbete med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Donaldson; Jenny Johansson; [2024]
  Nyckelord :Förskola; särskilt stöd; barn; verksamma pedagoger; behov;

  Sammanfattning : Barn i behov av särskilt stöd är ett fenomen som majoriteten av verksamma pedagoger inom förskolan kommer att stöta på i sitt arbetsliv. Detta innefattar barn som på något sätt behöver stöd i sin vardag. Det kan till exempel vara stöd i sin kommunikation med andra människor eller i sociala situationer. LÄS MER

 2. 2. Vad kan vi lära oss ute idag? : En kvalitativ studie om de yngsta barnens utevistelse ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Aronsson; Pia Becker Larsen; [2024]
  Nyckelord :förhållningssätt; poststrukturellt perspektiv; didaktik; utevistelse; förskolans yngsta barn;

  Sammanfattning : I de nordiska länderna talas det varmt om utevistelse, friluftsliv och naturmiljöer. Detta är ett kulturarv som även speglas i förskolans dagliga verksamhet. Utevistelse sker en till två gånger om dagen och prioriteras året runt. LÄS MER

 3. 3. Barns lärande genom leken : spelar genus någon roll?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Karin Petersson; Rebecca Jönsson; [2024]
  Nyckelord :Lek; lärande; förskola; barn; genus;

  Sammanfattning : Studien har sin grund i att barn inte ges samma förutsättningar att utveckla ett lärande beroende på deras könstillhörighet. Det här framkom i en rapport från år 2023 utgiven av Jämställdhetsmyndigheten, vilken visar att barn från förskolan upp till gymnasiet har olika förutsättningar till ett lärande beroende på kön. LÄS MER

 4. 4. Tysta barn i förskolan : Pedagogers stöttning till utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nathalie Wanhainen; Moa Blücker; [2024]
  Nyckelord :Tysta barn; samspel; relationer; trygghet otrygghet.;

  Sammanfattning : Inledning  I förskolans verksamhet har vi gång på gång observerat de pedagoger som framförallt väljer att se och höra de barn som syns och hörs mest. Här har vi vid upprepade tillfällen sett att tysta barn faller mellan stolarna på grund av pedagogers arbetssätt och därmed varken får möjlighet till delaktighet eller inflytande. LÄS MER

 5. 5. “Är det bara lek?” : en kvalitativ studie om lekens betydelse för barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Lindgren; Tintin Wieslander Andersson; [2024]
  Nyckelord :språkutveckling; lek; närvarande pedagog; lekens betydelse; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning: Lek och barns språkutveckling är två centrala delar i förskolans verksamhet. Det är också något som lyfts upp i läroplanen för förskolan. Det ligger därför i vårt intresse att undersöka hur språkutveckling sker i leken och hur pedagoger stöttar barns språkutveckling i leken. LÄS MER