Sökning: "högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping abstract"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping abstract.

 1. 1. Samspel, gemenskap och delaktighet : En kvalitativ intervjustudie om inkludering av nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Larsson; [2019]
  Nyckelord :Inclusion; newly arrived pupils; social studies; socio-cultural theory; Social studies Teacher in primary school years 4-6; Inkludering; nyanlända elever; samhällskunskap; sociokulturell teori; samhällskunskapslärare 4-6;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att öka kunskapen om vilka olika arbetssätt lärare använder för att inkludera nyanlända elever i samhällskunskapsundervisningen. Studien är en kvalitativ intervjustudie med inspiration från en fenomenologisk livsvärldsansats. LÄS MER

 2. 2. Talent management - en oproblematisk HR-strategi? : En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lisa Hedberg; Josefin Svensson; [2019]
  Nyckelord :talent management; utmaningar; definition; strategi; implementering; etik; rättvisa;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Titel: Talent Management - en oproblematisk HR-strategi?   Undertitel: En kvalitativ studie om organisationers uppfattningar kring tre utmaningsområden inom talent management.   Författare: Lisa Hedberg och Josefin Svensson   Handledare: Jean-Charles Languilaire   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp   Datum: 2019-05-05   Nyckelord: Talent management, utmaningar, definition, strategi, implementering, etik och rättvisa. LÄS MER

 3. 3. Likheter och skillnader i kunskapsutveckling inom geometri : En jämförande studie med utgångspunkt i van Hiele's teori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Amanda Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :van Hiele’s teori; elevers lärande; geometrisk begreppsförståelse; progression; geometri-undervisning;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för den här studien är matematik, specificerat geometri.Studien undersöker hur van Hiele's teori kan användas för att utveckla eleversförståelse inom geometri, eftersom elever tenderar att ha problem med attbenämna geometriska figurer. LÄS MER

 4. 4. "Det får inte vara High Chaparral, liksom!" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Wirzén; [2018]
  Nyckelord :fenomenografi; kvalitativ intervju; kvalité i pedagogisk kontext; systematiskt kvalitetsarbete; redskap i pedagogisk kontext; styrning;

  Sammanfattning : ABSTRACT Johan Wirzén We Can´t Always Be at Sixes and Sevens! – a Study of Teachers Experiences of Systematic quality work Pages: 40 This study examines teachers´ experiences of Systematic quality work in an educational context. The methodological framework is phenomenography. LÄS MER

 5. 5. Tals del-helhetsrelationer : Elevers sätt att urskilja del-helhetsrelationer i öppna utsagor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Cecilia Rydberg; [2016]
  Nyckelord :part- whole relations; addition solving; subtraction solving; finger numbers missing number bonds; del-helhetsrelationer; additionslösningar; subtraktionslösningar; fingertalen; öppna utsagor;

  Sammanfattning : På vilket sätt kan vi hjälpa alla elever att bli förtrogna med matematikens uttrycksformer? Ett sätt är att bygga en stadig aritmetisk grund för eleverna där de befäster talens innehåll. Det är vad den här uppsatsen handlar om. LÄS MER