Sökning: "högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping abstract"

Visar resultat 11 - 15 av 15 uppsatser innehållade orden högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping abstract.

 1. 11. Populärmagasin : -Vad kännetecknar ett säljande omslag?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Larsson; Johanna Angeria; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Högskolan för Lärande och Kommunikation, HLKMedie & kommunikationsvetenskap 15 hpSammanfattningPopulärmagasin-vad kännetecknar ett säljande omslag?Anna Larsson och Johanna AngeriaTidskriftsmarknaden har förändrats och utgör idag en betydande del av mediesystemet. Trots detta har det ägnats förhållandevis lite intresse inom medieforskningen. LÄS MER

 2. 12. Läxors betydelse för elevers lärande : En fenomenografisk studie av lärares uppfattningar av läxors betydelse för elevers lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agneta Nordén; Gunilla Lundmark; [2008]
  Nyckelord :läxor; lärande; kunskapssyn; fenomenologi; fenomenografi;

  Sammanfattning : Högskolan i Jönköping D-uppsatsHögskolan för lärande Lärandeoch kommunikation, HLK 91-120 hpAbstract________________________________________________________Gunilla Lundmark och Agneta NordénLäxors betydelse för elevers lärandeEn fenomenografisk studie av lärares uppfattningar av läxors betydelse för elevers lärande.År 2008 Antal sidor: 34______________________________________________________________________Läxor är ett ämne som ofta diskuteras och som många har åsikter om. LÄS MER

 3. 13. Pedagogiskt förhållningssätt till religiös mångfald. : En jämförande studie mellan två skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Josefine Ferm; Ida Carlgren; [2008]
  Nyckelord :religious education; multi religious school; diversity; integration; Religionsundervisning; mångreligiös skola; mångfald; integration;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGIda Carlgren & Josefine FermPedagogiskt förhållningssätt till religiös mångfaldEn jämförande studie mellan två skolorAntal sidor: 31Syftet med vårt arbete är att utifrån en definition av begreppet mångreligiöst undervisningsperspektiv undersöka förutsättningarna för en undervisning i skolämnet religion, som främjar både lärandet och utvecklingen av ett tolerant förhållningssätt hos eleverna.Vi har valt att utgå från en huvudfrågeställning som är: Vilka problem uppfattar skolorna vid integration och hur arbetar de med dem? För att ringa in problemen utgår vi från följande frågeställningar: Vilka styrdokument ligger till grund för undervisningen i religion? Hur främjar religionsundervisningen tolerans och förståelse över de etniska och religiösa grupperna? Utifrån dessa områden formulerade vi sedan de frågor som vi använde vid intervjuerna. LÄS MER

 4. 14. Lära genom portfolio-men vad? : En kvalitativ studie om några elevers lärande med portfolio som redskap och metod

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Jakobsson; Catarina Markus; [2008]
  Nyckelord :portfolio; reflektion; metakognition; värdering; bedömning; lärande;

  Sammanfattning : Högskolan iJönköpingHögskolan förlärande och kommunikationD-uppatsLärande 91-120 hp.AbstractAnna Jakobsson & Catarina MarkusLära genom portfolio – men vad?– En kvalitativ studie om några elevers lärande med portfolio som redskap och metodÅr: 2008 Antal sidor: 47I föreliggande studie är huvudsyftet att utveckla kunskap om elevers och pedagogers kvalitativt skilda uppfattningar av vilket lärande som elever utvecklar genom arbete med portfolio. LÄS MER

 5. 15. THOU, THEE, THY, THINE, YE, YOU, YOUR, YOURS : SECOND PERSON PRONOUNS IN TWO BIBLE TRANSLATIONS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Eila Hedvall; [2008]
  Nyckelord :Second person pronouns; The King James Bible; The New King James Bible Version; linguistics; language change;

  Sammanfattning : ABSTRACT Thou, Thee, Thy, Thine, Ye, You, Your, Yours: Second Person Pronouns in Two Bible Translations In the King James Version from 1611 there are eight different forms of personal pronouns for second person: the singular forms thou, thee, thy, thine and the corresponding plural forms ye, you, your and yours. Because of linguistic changes in the English language the number of the second person pronouns has declined during the centuries. LÄS MER