Sökning: "högskolan halmstad litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 1037 uppsatser innehållade orden högskolan halmstad litteraturstudie.

 1. 1. Magiska möten med naturen : en litteraturstudie om naturen som lärande miljö inom arbetet för ekologisk hållbar utveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Louise Sandberg; Emma Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; naturmöte; utbildning för hållbar utveckling; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar positiva samband mellan naturmöten, djupare ekologiska kunskaper och miljöattityder. Elever tycker om utomhusundervisning, eftersom de får förstahandserfarenheter och relationen de bygger upp till naturen ändrar deras beteende gentemot den naturliga världen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelse av förlossningsrädsla ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hendrin Mado; Johanna Olsson; [2020]
  Nyckelord :Childbirth; fear; experience; person-centered care; women; Förlossning; kvinnor; personcentrerad omvårdnad; rädsla; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Förlossningsrädsla är ett fenomen som växt fram över tid och som enligt forskning från 1981, 1998 och 2009 ökat med åren. Förekomsten, graden och upplevelsen skiljer sig åt bland kvinnorna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av den vårdande relationen med patienten med schizofreni : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Julia Malin Eklöf; Lorraine Mhlongo; [2020]
  Nyckelord :Experiences; interpersonal relations; nurses; patients; schizophrenia; Erfarenheter; interpersonella relationer; patienter; schizofreni; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelationen är grundläggande i den psykiatriska vården och den psykiatriska vårdens kvalitet beror på hur patienten upplever denna relation. Schizofreni kan göra det svårt att kommunicera, känna förtroende för och skapa relationer med andra människor. LÄS MER

 4. 4. Användning av transkutan elektrisk nervstimulering i smärtstillande syfte vid muskuloskeletala tillstånd : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Axel Dybeck; Julia Persson; [2020]
  Nyckelord :Musculoskeletal conditions; nursing; pain; TENS; transcutaneous electrical nerve stimulation; Muskuloskeletalatillstånd; omvårdnad; smärta; TENS; Transkutan elektrisk nervstimulering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid smärtsamma muskuloskeletalatillstånd är patienten beroende av sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och stöd till smärtlindring. Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en icke farmakologisk smärtlindringsmetod som med fördel kan kombineras med analgetiska läkemedel vid både akuta och långvariga smärttillstånd. LÄS MER

 5. 5. Och sen, och sen, och sen… : En litteraturstudie om att utveckla elevers berättande texter i åk F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ida Hedenberg; Hava Nurula; [2020]
  Nyckelord :Berättande texter; kunskapskrav; lärarkompetens; skriftliga berättelser; tidiga skolår;

  Sammanfattning : Berättelser skapar viktiga tillfällen för elever att utveckla förståelse för sig själva, andra och olika sammanhang. Vi kan ta del av andras erfarenheter tack vare skriftspråket, som möjliggör att berättelser bevaras. LÄS MER