Sökning: "högskolan i dalarna"

Visar resultat 1 - 5 av 4146 uppsatser innehållade orden högskolan i dalarna.

 1. 1. Äldres psykiska upplevelser av social isolering på särskilda boenden under Covid-19 pandemin : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Alicia Danielsson; Linnea Enders; [2024]
  Nyckelord :Covid-19; literature review; nursing homes; older people; social isolation.; Covid-19; litteraturöversikt; social isolering; särskilda boenden; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund När coronaviruset spred sig runt om i världen var det särskilt äldre personer som ansågs vara i riskgrupp för att bli allvarligt sjuka av viruset. Smittskyddsåtgärder infördes på särskilda boenden där äldre personer behövde begränsa sina sociala kontakter, aktiviteter ställdes in och besöksförbud genomfördes. LÄS MER

 2. 2. Då väcks läslusten : En studie om svensklärares arbete med att främja läslust i årskurs 7–9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Esther Svensson Ghorbani; [2024]
  Nyckelord :läslust; läsmotivation; läsning; lärare; svenska; grundskolan;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av svenska ungdomars sjunkande intresse för att läsa och försämrade läsförmågor som mätningar under det senaste decenniet visar, har grundskolan en stor utmaning i att främja elevers läsning. För att elever ska vilja läsa mer är den lustfyllda upplevelsen av läsning av stor betydelse och något som svensklärare enligt styrdokumenten ska arbeta med att främja. LÄS MER

 3. 3. Virtuell rumsstorlek i ljud : En lyssningsundersökning av reverbupplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Elias Lundmark; [2024]
  Nyckelord :Perception; reverb; plugins; psykoakustik; lyssningstest;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen har varit att bidra med ny kunskap om vilka reverbparametrar i insticksprogram som har den största påverkan på den uppfattade rumsliga storleken i en virtuell miljö, samt hur musikalisk bakgrund påverkar denna uppfattning. Detta besvarades genom att genomföra ett lyssningstest med 30 lyssnare, där de fick bedöma den upplevda storleken av varje ljud på en skala. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors hälsofrämjande arbete med övervikt hos barn utifrån ett föräldraperspektiv : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Cecilia Karlsson; Jasmin Henrixon; [2024]
  Nyckelord :Children; child care center; parents; family-centred care; health promotion work; overweight; Barn; barnavårdscentral; familjefokuserad omvårdnad; förälder; hälsofrämjande arbete; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt hos barn är ett växande folkhälsoproblem som hotar barns psykiska och fysiska hälsa. Distriktssköterskan har i uppdrag att främja barns hälsa i sitt arbete på barnavårdscentralen och kan med hjälp av familjefokuserad omvårdnad se till barnets helhet. LÄS MER

 5. 5. Från klipp till klapp : En studie om musik, rytm, tempo och dess påverkan på upplevelsen av klipprytm och flödestempo i film

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Marcus Lindgren; Elliot Forssblad; [2024]
  Nyckelord :Flödestempo; klipprytm; musiktempo; musikrytm;

  Sammanfattning : Musik är en stor komponent i den audiovisuella upplevelsen av film. Det är därför gynnsamt för filmskapare och filmkompositörer att förstå hur musik och bild i olika aspekter samverkar. Denna uppsats undersöker hur tillägget av musik, dess rytmiska kvaliteter, samt tempo påverkar upplevelsen av klipprytm och flödestempo. LÄS MER