Sökning: "högskolan i gävle kriminologi"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden högskolan i gävle kriminologi.

 1. 1. Parenting and academic life: A research on social work student-parents in Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Covenant Itunu Oyegun; Favour olufunke Oyegun; [2022]
  Nyckelord :Management; Motivation for studying; and Challenges of Parenting.;

  Sammanfattning : Education is essential to human development because it provides knowledge and skills that hold great results for economic empowerment, better living and social growth. Parents do their best by engaging in studies for their development and a better future for their children. LÄS MER

 2. 2. ”Sanningen måste fram någonstans” : Hemlösas perspektiv på insatser mot hemlöshet i Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Marina Kostadinova; Magdalena Sundkvist; [2021]
  Nyckelord :Homeless perspectives; Non-profit organisations; Remedial actions; Social services; Hemlösas perspektiv; Ideella organisationer; Socialtjänst; Åtgärdande insatser;

  Sammanfattning : The study aimed to investigate how homeless people in Gävle municipality experience the remedial actions to stop homelessness. Eight homeless individuals, four acutely homeless and four living in municipal shelters, were interviewed for the purpose of thisresearch. LÄS MER

 3. 3. Polisens samverkan med socialtjänst avseende våld i nära relationer. : En kvalitativ studie om polisanställdas upplevelser av samverkan med socialtjänst.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Linn Sikström; Sara Hang; [2021]
  Nyckelord :Cooperation; police; social services; domestic violence; organization; Samverkan; polis; socialtjänst; våld i nära relationer; organisation;

  Sammanfattning : Studiens huvudsyfte var att undersöka vilka faktorer polisanställda upplevde som främjande respektive hindrande för en fungerande samverkan med socialtjänst, angående arbetet som berör våld i nära relationer. Syftet var även att försöka härleda dessa till organisatoriska och organisationskulturella förhållanden. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial hälsa och egna resurser : - Unga arbetslösa berättar

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Barwa Jalal Ibrahim; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Ungdomsarbetslöshet; psykosocial hälsa; samhälle; individ; skola; föräldrar; KASAM; stigma.;

  Sammanfattning : Denna studie går ut på att söka och vidga kunskap om unga arbetslösas tillvaro ocharbetslöshetens konsekvenser för unga personers psykosociala hälsa samt att utforskaungas egna resurser att etablera sig på arbetsmarknaden. Studien bygger på en kvalitativansats, närmare bestämt 10 intervjudeltagares berättelser och upplevelser. LÄS MER

 5. 5. "Där samhället har svikit..." : En kvalitativ studie om kriminalvårdares tankar om brottslighetens orsaker och hur de påverkar motivationen till deras arbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Louice Magnusson; Lovisa Wernolf; [2021]
  Nyckelord :Brottslighet; Motivation; Kriminalvården;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida motivationen hos sju anställda inom Kriminalvården påverkas av deras egna tankar och funderingar kring brottslighet som fenomen och dess orsak. Vi har genomfört en kvalitativ studie bestående av semistrukturerade intervjuer med anställda på ett häkte i Sverige. LÄS MER