Sökning: "högskolan kristianstad 2020"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden högskolan kristianstad 2020.

 1. 1. En ny däggdjursart i Sveriges fauna : Etablering av stenmård (Martes foina) i nordöstra Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elin Svensson; Karin Wetterberg; [2021]
  Nyckelord :Alien species; Establishment; Invasive alien species; Mitochondrial DNA; Pine marten; Stone marten; Etablering; Främmande art; Invasiv främmande art; Mitokondrie-DNA; Skogsmård; Stenmård;

  Sammanfattning : Skogsmård (Martes martes) har länge varit Sveriges enda mårdart men 2018 gjordes det första fyndet av en annan art, stenmård (Martes foina), i nordöstra Skåne. Efter att detta fynd uppmärksammats fick Invasiva Arter på Svenska Jägareförbundet in uppgifter om ytterligare tre fynd från området. LÄS MER

 2. 2. Effekterna av självövervakning med implementerat spelifiering : en kvalitativ studie om hur emblem och schemalagd spelifiering designimplementerat i hälsoapplikationer påverkar unga vuxna i självövervakning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :V. Pham; J.B. Zacharoff; [2021]
  Nyckelord :Spelifiering; design; emblem; schemalagd; självövervakning; beteende; upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studie är avsedd att följa vidare på forskning av Schmidt-Krapelin, Touissant, Thiebes,Hamari & Sunyaen (2020) och Hallifax, Serna, Marty, Lavoué & Lavoué (2020) som hardiskuterat spelifiering design i hälsoapplikationer. I deras studier har spelifiering design,specifikt emblem och schemalagd spelifiering design, inte presenterats i en specifik kontext. LÄS MER

 3. 3. Mellanstadiets skönlitteraturundervisning : Fem lärares syn på skönlitteratur och didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Enya Mårtensson; Rebecca Dahlman; [2021]
  Nyckelord :Skönlitteraturundervisning; didaktik; skönlitteratur; mellanstadielärare; svenskämnet; förutsättningar; tradition;

  Sammanfattning : Den tidigare litteraturdidaktiska forskningen visar på flera positiva aspekter av skönlitteraturundervisning (Ewald, 2007; Ingemansson, 2020; Molloy 2002; m.fl.) Det finns dock en rädsla att glappet mellan denna forskning och lärares praktik är för stor. (Wintersparv, 2018). LÄS MER

 4. 4. My loneliness is killing me (and everyone else) : En kvalitativ studie om hur incels diskuterar våld online

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för folkhälsovetenskap

  Författare :Rosa Auf der Strasse; Ebba Philipson; [2021]
  Nyckelord :Incels; Violence; Strain; Masculinity; Stigma; Misogyny; Internet forums; Incels; Våld; Strain; Maskulinitet; Stigma; Kvinnohat; Internetforum;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur incels talar om våld, vilken betydelse våld har för incel-kulturen och incels identitetsskapande. Incels är ett relativt nytt fenomen, som ägnats mer uppmärksamhet i samband med ett antal våldsamma incel-attacker under 2010-talet. LÄS MER

 5. 5. E-handel i dagligvaruhandeln : En fallstudie av Ica och Coop

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Frida Mellnert; Felicia Wåhlander; [2021]
  Nyckelord :Financial management; e-commerce; grocery store; covid-19; strategy; control package; situation; Ekonomistyrning; e-handel; dagligvaruhandel; covid-19; strategi; styrpaket; situation;

  Sammanfattning : Dagligvaruhandeln har i många år präglats av stor osäkerhet och okunskap där ansvariga chefer inte har haft full förståelse för följderna som uppkommer genom resultatet av deras beslut. Under våren 2020 utbröt covid-19, en pandemi som skakade om hela världen. LÄS MER