Sökning: "högskolan väst examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden högskolan väst examensarbete.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter vid misstanke att barn far illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Salma Gesey ; Ly Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Child abuse; Child maltreatment; Nurse ability; Nurse experience; Nursing role;

  Sammanfattning : Background: The number of children abused in Sweden has increased in last years. All children have the right to live a safe life and receive a good development during their upbringing. It is important that the child's basic needs are met for the child to have a good development. LÄS MER

 2. 2. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
  Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

  Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER

 3. 3. Vem är jag som anhörig när min familjemedlem blir akut sjuk : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Gabriella Janus; Michaela Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Acute ill; Experience; Family member; Literature study; Relative;

  Sammanfattning : Background: In the year 2016 there were over 2 million acute ill adults who visited the emergency department and of those 2 million, 1,3 million were being remitted. The definition of being acute ill is a person who needed emergency care. The nurses' role in the emergency care was to evaluate and prioritize the acute ill medical need. LÄS MER

 4. 4. Faktorer som kan främja eller hindra motivationen till livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2 : en litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Elvira Thorsson; Niklas Andersson; [2019]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; lifestyle changes; motivating factors; persons experiences; pre-diabetes.;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus type 2 is a growing disease that affects both adults and children. Common risk factors for developing diabetes type 2 are low physical activity and abdominal obesity. The disease can bring complications such as cardiovascular disease and hypoglycemia. Pre-diabetes is a pre-stage to develop diabetes mellitus type 2. LÄS MER

 5. 5. Markåtkomst för järnvägstunnlar – hur säkerställs det? : En sammanställning av statistik och motiv från år 2004 till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Martin Larsson; Amelie Sundahl; [2018]
  Nyckelord :Järnväg; järnvägstunnel; markåtkomst; fastighetsbildning; servitut; tredimensionell fastighet; tredimensionell fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan den 1 januari år 2004 är det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige. Ett av syftena med den nya lagstiftningen var att möjliggöra äganderätt för tunnlar. Tunnlar kan användas till många olika ändamål, bland annat för järnväg. LÄS MER