Sökning: "högskolan väst examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden högskolan väst examensarbete.

 1. 1. Markåtkomst för järnvägstunnlar – hur säkerställs det? : En sammanställning av statistik och motiv från år 2004 till idag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Martin Larsson; Amelie Sundahl; [2018]
  Nyckelord :Järnväg; järnvägstunnel; markåtkomst; fastighetsbildning; servitut; tredimensionell fastighet; tredimensionell fastighetsbildning;

  Sammanfattning : Sedan den 1 januari år 2004 är det möjligt att bilda tredimensionella fastigheter i Sverige. Ett av syftena med den nya lagstiftningen var att möjliggöra äganderätt för tunnlar. Tunnlar kan användas till många olika ändamål, bland annat för järnväg. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av kravspecifikation och affärsmodell för fjärrdiagnostisering av lyftlösning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Alfredsson; [2018]
  Nyckelord :Diagnosticering; lyftlösningar;

  Sammanfattning : I samverkan med företaget Binar Quick-Lift Systems AB har ett produktutvecklingsprojekt utförts på Högskolan Väst i Trollhättan. Binar Quick-Lift Systems AB tillverkar lyftlösningar för laster upp till 300 kg och är ett dotterbolag till Binarkoncernen, där verksamheten bedrivs inom två huvudområden: Industrial Solutions och First Responder Technology. LÄS MER

 3. 3. Modernisering av el- och belysningssystem i en industrifastighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för avverkande och additativa tillverkningsprocesser (AAT)

  Författare :Tobias Johansson; [2018]
  Nyckelord :Energi; belysning; modernisering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i AB Järn & Rörs lokaler i Lilla Edet. Projektet har varit att modernisera el- och belysningsanläggningen i lokalerna och även ta fram hur mycket en modernare belysning kan spara i energi. LÄS MER

 4. 4. Projektering och beredning av ett distributionsnät i ett exploateringsområde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Niklas Wolnievik; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur ett beredningsarbete går till från början till slut. Projektet omfattar ett eldistributionsnät till ett nytt bostadsområde med 33 villor, en förskola och en industrifastighet. Delar som effektförbrukning av bostäder, förskola och en industri har tagits fram utifrån deras huvudsäkring. LÄS MER

 5. 5. Investerings- och byggnationsanalys av integrerade och fristående strömtransformatorer i Ellevios regionnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Ida Nilsen; [2018]
  Nyckelord :Transformatorer; elkraft; konstruktion;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att genomföra en teknisk- och ekonomisk undersökning av två byggnationssätt av strömtransformatorer i ställverk: fristående strömtransformatorer och strömtransformatorer inbyggda i krafttransformator. I krafttransformatorn, mättransformatorn, ström-, och spänningstransformatorn. LÄS MER