Sökning: "högskolan väst examensarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden högskolan väst examensarbete.

 1. 1. Införande av digitaliserad beredning på Siemens Energy AB i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sebastian Lindroth; Max Lund; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; beredningsarbete;

  Sammanfattning : Under början av året 2021 genomfördes ett examensarbete på Siemens Energy AB i Trollhättan. Syftet med arbetet var att komma med förslag på arbetssätt för digitaliserade beredningar i programmet PLM2020 och hur dessa kan införas i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Manufacturing Execution System : Kartläggning av funktioner och behov av ett MES för VBG

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Anton Brattberg; Leo Dirfors; [2021]
  Nyckelord :MES; Manufacturing Execution System; affärssystem;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts i VBG Groups maskinverkstad i Vänersborg, där kommunikation mellan maskiner och affärssystem genomförs manuellt. Ett förslag har tagits fram på hur ett Manufacturing Execution System, MES, ska implementeras i maskinverkstaden. LÄS MER

 3. 3. Att överleva sitt barn och fortsätta leva : En litteraturstudie om föräldrars erfarenheter av vård av deras palliativt sjuka barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Isabella Blomqvist; Jeanette Albrektsson; [2020]
  Nyckelord :Children; Experience; Family Centered Care; Palliative Care; Parents;

  Sammanfattning : Background: Every year, 480 families in Sweden are informed that their child is diagnosed with an incurable disease. Everyone involved is affected by the death of a child. When a familymember becomes incurably ill it affects the entire family. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Nadine Boukhari; Mouaz Qbiaa; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Nurses; Patient safety; Stress; Work-related stress;

  Sammanfattning : Background: Stress often arises when an individual’s ability to cope with environmental stressors, is exceeded. Nurses are responsible for providing high-quality care in accordancewith laws and regulations. LÄS MER

 5. 5. När äldres liv tar slut : Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta inom palliativ vård av äldre

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Mikaela Jonsson; Julia Karlsson; [2020]
  Nyckelord :aged; emotions; nurses experience; palliative care; teamwork;

  Sammanfattning : Background: Palliative care is required for patients who have no chance of curative treatment. The age group 65 and older is a growing population. Palliative care for the elderly was uniquely challenging and differed from palliative care for younger patients. LÄS MER