Sökning: "högskolan väst"

Visar resultat 1 - 5 av 3090 uppsatser innehållade orden högskolan väst.

 1. 1. Införande av digitaliserad beredning på Siemens Energy AB i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sebastian Lindroth; Max Lund; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; beredningsarbete;

  Sammanfattning : Under början av året 2021 genomfördes ett examensarbete på Siemens Energy AB i Trollhättan. Syftet med arbetet var att komma med förslag på arbetssätt för digitaliserade beredningar i programmet PLM2020 och hur dessa kan införas i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie om den upplevda motivationen bland tjejer till att utöva idrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Emelie Borgstedt; [2021]
  Nyckelord :Self-determination theory; girls; sports; motivation; Självbestämmandeteori; tjejer; idrott; motivation;

  Sammanfattning : Sverige ligger i framkant när det gäller medlemsantalet i idrotts-och motionsföreningar samt jämställdhetsarbetet i förhållande till andra europeiska länder. Svenska tjejer i åldern 16–18 år ägnar sig åt fysisk aktivitet i mindre omfattning till skillnad från killarna. LÄS MER

 3. 3. “Alla trodde att superhjälten var en kille” : En multimodal diskursanalys om hur normer om genusskildras i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Alice Jenderman; Eleonore Johansson; [2021]
  Nyckelord :Genus; könsnormer; stereotyper; barnlitteratur;

  Sammanfattning : Bakgrund Redan tidigt i små barns liv lär de sig vad som är lämpligt beteende utifrån deras kön, vilket är en följd av konstruerade könsnormer. Barn lär sig inte enbart vad som är lämpligt beteende hemifrån utan även i skolan och genom olika medier (Eriksson & Gottzén, 2020, s. 21, 25). LÄS MER

 4. 4. Upplevelser efter ett hjärtstopp : livet efter döden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Fanny Saxberg; Vera Marmstig Andersson; [2021]
  Nyckelord :Cardiac arrest; experience; patient; nursing; suffering; Hjärtstopp; upplevelser; patienter; omvårdnad; lidande;

  Sammanfattning : Background: More people survive today after a cardiac arrest and one of the reasons could be because more civilians are now trained in CPR. Defibrillators are deployed in public places to quickly save lives. There is more to examine in cardiac arrest than just physically and mentally limitations. LÄS MER

 5. 5. Övervakning av kapacitetsbegränsningar i kraftsystemet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Jonas Leander Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Elkraft; övervakning;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet genomförs med Vattenfall Eldistribution som uppdragsgivare. Parter inom företaget anser att driftövervakningen idag sker aningen konservativt och traditionsbundet. LÄS MER