Sökning: "högskoleingenjörer"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet högskoleingenjörer.

 1. 1. Koncept för materialpresentation till kollaborativ robot

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Sandström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report is based on a bachelor’s thesis for mechanical engineers at Umeå University, done during the spring of 2019. The thesis is done at the request of and in cooperation with Sanmina SCI-AB in Örnsköldsvik. LÄS MER

 2. 2. Omkonstruktion av utlösningsventil

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Christian Mitander; [2018]
  Nyckelord :Product development; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Rapporten innehåller ett examensarbete i produktutveckling som är utfört hos uppdragsgivaren Projektengagemang i Karlstad. Projektengagemang är en del av Projektengagemang Sweden AB som har sin bas i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Omkonstruktion av en VUBB- lindningskopplare för en högre märkspänning

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emil Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Rapporten beskrivet ett projekt i uppdrag från ABB Component och är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. Projektet skapades efter att ett gränsprov av VUBB lindningskopplaren visat att stora oscillationer sker i förväljaren. LÄS MER

 4. 4. Funktionell Verkstadslayout vid Aspervall Instrument AB

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Masood Osama Bin; [2018]
  Nyckelord :Verkstadslayout; Funktionell verkstad; Interna transporter; Onödiga rörelser; Verktygshantering; Jobbrotation; Kompetensöverföring; Slöserier; Lean;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. LÄS MER

 5. 5. Vad söker studenter i sitt framtida arbete? : En kvantitativ studie av högskolestudenter vid Jönköping University

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Simon Aspler; Lucas Van Mansvelt; [2017]
  Nyckelord :job attribute preference; Generation Y; college engineers; health and social care; students; psychology; external job attribute; internal job attribute; jobbattribut; Generation Y; högskoleingenjörer; vård och omsorg; studenter; psykologi; yttre jobbattribut; inre jobbattribut;

  Sammanfattning : Föreliggande studie ämnade att undersöka vilka jobbattribut studenter på Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) samt Hälsohögskolan (HH) i Jönköping värderade i valet av framtida arbetsgivare. Vidare undersöktes även huruvida kön och skola påverkade hur studenter värderade jobbattribut. LÄS MER