Sökning: "högstadieelever"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade ordet högstadieelever.

 1. 1. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Arbetet med att öka gymnasiebehörigheten för högstadieelever : En kvalitativ intervjustudie med skolpersonal inom skolverksamheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ayan Warsame; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När högstadieelever får säga sitt : En kvantitativ studie av elevers självskattning inom motivation, självkänsla, självtillit och självvärdering av matematikkunskaper

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Karin Karlsson; Annika Rönning Olsson; [2023]
  Nyckelord :Självtillit; självkänsla; självskattning av ämneskunskaper i matematik och motivation;

  Sammanfattning : Skolämnet matematik är för många elever ett utmanande ämne och motivation är en avgörande faktor för att lära sig och också orka kämpa vidare när det är svårt. Det finns olika teorier om vad som påverkar motivationen och i denna uppsats så har vi valt ut fyra teorier som vi undersökt närmare, för att se om det finns något samband mellan hur högstadieelever skattar sin självtillit, självkänsla, motivation och självvärdering av ämneskunskaper. LÄS MER

 4. 4. Högstadieelever om historieämnet : En kvalitativ studie om deras uppfattningar om läromedel i historieundervisningen och hur dessa påverkar ämnesförståelsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Jakob Danielsson; [2023]
  Nyckelord :Historia; historieintresse; historieundervisning; läromedel; elevers historieintresse;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att fördjupa förståelsen för elevers uppfattningar av läromedel i historieundervisning och därigenom identifiera deras ämnesförståelse i historieämnet. En av anledningarna till syftet var att få en förståelse över vilka läromedel som gör historieämnet intressant. LÄS MER

 5. 5. "Mitt jobb är att inspirera och lära eleverna att hälsa är som ett livslångt lärande" : En kvalitativ studie om hur idrottslärare på högstadiet undervisar hälsofrämjande på idrott- och hälsalektionerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Frida Texén; Mirjam Alvstrand; Joel Skibola; [2022]
  Nyckelord :Hälsa; hälsofrämjande; högstadieelever; idrott; idrottslärare; undervisning;

  Sammanfattning : Skolan har idag ett ansvar som innebär att elevers hälsa ska stärkas eller bibehållas när det kommer till det psykiska, fysiska och sociala välbefinnande. I ämnet idrott och hälsa på högstadiet ska lärarna undervisa hälsofrämjande enligt läroplanen och dessutom är det idrottslärarens uppgift att se till att eleverna lär sig hur de själva kan påverka sin hälsa och sitt välbefinnande. LÄS MER