Sökning: "högt blodtryck sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden högt blodtryck sjuksköterska.

 1. 1. Sjuksköterskans förebyggandeåtgärder mot metabolt syndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Stamatios Aristidou; Johan Persson; [2017]
  Nyckelord :Metabolt syndrom; livsstil; omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Introduktion: Ischemisk hjärtsjukdom är idag världens vanligaste dödsorsak vilket är en följd av olika metabola rubbningar inom metabolt syndrom. Samhällets utveckling har resulterat i minskad fysisk aktivitet, ökad stress och mindre hälsosam livsstil. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors erfarenheter av vardagen efter en hjärtinfarkt : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnéa Hag; Sigrid Larsson; [2016]
  Nyckelord :After; daily life; experiences; myocardial infarction; women; Efter; erfarenheter; hjärtinfarkt; kvinnor; vardagen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och orsakas oftast av en blodpropp som bildas från en plackruptur i något av hjärtats kranskärl. Risken att drabbas av en hjärtinfarkt ökar med åldern, även faktorer som diabetes, ärftliga anlag, stress, rökning, högt blodtryck och övervikt är riskfaktorer för att drabbas av sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Yogans påverkan på högt blodtryck och livskvalitet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isabella Albinsson; Sanna Tjärndal; [2015-04-20]
  Nyckelord :Yoga; hypertoni; livskvalitet; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en vanlig folksjukdom i dagens samhälle och en vanlig riskfaktor för utveckling av bland annat kardiovaskulära, cerebrovaskulära och renala sjukdomar. Stress uppkommer vid fysiska och psykiska påfrestningar och ökar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet i kroppen. LÄS MER

 4. 4. Preventivt interventionsarbete : Effekter på levnadsvanor för patienter med hypertoni

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Pernilla Hult; Fredrik Starec; [2015]
  Nyckelord :Lifestyle changes; counseling; hypertension; nurse; primary care; Livsstilsförändringar; rådgivning; hypertoni; sjuksköterska. primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund. Hypertoni är ett tilltagande folkhälsoproblem i hela världen och beror till stor del på att människans levnadsvanor förändrats över tid. Riskerna för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, njursvikt ökar vid obehandlad hypertoni. LÄS MER

 5. 5. Att leva med diabetes typ 2 : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Johansson; Jessica Karlsson; [2015]
  Nyckelord :diabetes typ 2; patient; upplevelse; stigmatisering; kunskap;

  Sammanfattning : Diabetes typ 2 omnämns till viss del som en livsstilssjukdom då orsaker till insjuknande ofta beror på övervikt, höga blodfetter och högt blodtryck. Sjukdomen drabbar vanligtvis personer från 40 år, dock har åldern vid insjuknandet sjunkit på senare år. LÄS MER