Sökning: "högteknologisk produktion"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden högteknologisk produktion.

 1. 1. Mapping and improving the after sales flow in a high-tech assembly plant : A case study of the aftermarket at Saab Järfälla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Toftberger; Gustaf Jörnelius; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; After Sales Services; High-Mix Low-Volume Production; Production Planning; Visual management; Eftermarknad; Hög-variation låg-volym produktion; Produktionsplanering; Visuell styrning; Produktionsvisualisering;

  Sammanfattning : This thesis report is the final element of the Master of Science degree in Industrial Design Engineering at Luleå University of Technology, conducted between January and September 2017 at Saab AB Surveillance in Järfälla, Sweden. The purpose of this thesis project was to analyze the current situation inside production of aftermarket products with an aim to create an extensive mapping of the current situation. LÄS MER

 2. 2. Multivariat dataanalys för att undersöka temperaturmätningar av pelletskulor : En studie för LKAB med syftet att undersöka temperaturvariationer mellan två mätsystem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik

  Författare :Hanna Vikman; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : LKAB (Loussavaara-Kiirunavaara AB) är en högteknologisk gruv- och mineralkoncern som främst arbetar med att bryta och förädla järnmalm. Den huvudsakliga delen av järnmalmen blir till pelletskulor. Detta arbete är genomfört på LKAB:s avdelning Forskning och Utbildning i Malmberget. LÄS MER

 3. 3. Diffusion of a Diffuse Concept

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Clara Lindsjö; Tove Bolm Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Industry 4.0; Barriers; Opportunities and Challenges; Food Industry; Innovation-Decision process; State of the Art; Everett Rogers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna avhandling är att undersöka diffusionen av den fjärde industriella revolutionen inom livsmedelsindustrin i södra Sverige. Intresset för begreppet Industri 4.0 har ökat stadigt sedan det infördes av den tyska regeringen 2011. Men diffusionen verkar låg. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av utvärderingsmodell för automatiseringsinvesteringar inom produktion : En fallstudie av Gnotec Kinnared AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Henrik Bolmö; [2017]
  Nyckelord :PLIMA; utvärderingsmodell; automatiseringsinvestering; modellutveckling; investeringsutvärdering; högteknologisk produktion; optimering av automatisering; optimering av investering; lärdomar av automatisering; effekter av automatisering; prestation; level of automation; investeringskalkylering; miljö; arbetsmiljö; automatisering; investering; utvärdering;

  Sammanfattning : Examensarbete, Civilekonomprogrammet inriktning Controller, 30 hp Ekonomihögskolan – Linnéuniversitetet i Växjö 4FE18E, VT 2017 Författare: Henrik Bolmö Nyckelord: PLIMA, utvärderingsmodell, automatiseringsinvestering, modellutveckling, investeringsutvärdering, högteknologisk produktion, optimering av automatisering, optimering av investering, lärdomar av automatisering, effekter av automatisering, prestation, level of automation, investeringskalkylering, miljö, arbetsmiljö, automatisering, investering, utvärdering Titel: Utveckling av utvärderingsmodell för automatiseringsinvesteringar inom produktion - En fallstudie av Gnotec Kinnared AB Syfte: Syftet med studien är att bidra med fördjupad kunskap och förståelse av automatiseringsinvesteringar inom produktion och den påverkan de har på verksamheter. Syftet är även att utveckla en flerdimensionell utvärderingsmodell – vilken ämnar utgöra ett konkret verktyg för att kunna skapa sådan kunskap och förståelse. LÄS MER

 5. 5. Operationssjuksköterskans erfarenheter av sin arbetmiljö

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Annelie Holmberg; Maria Johannessen; [2014]
  Nyckelord :arbetsmiljö; operationssjuksköterska; stress; utmanande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Operationssjuksköterskan arbetar i en högteknologisk miljö där det ställs allt högre krav på produktion vilket resulterat i snävare operationsprogram. Samtidigt innebär den högteknologiska miljön att operationssjuksköterskan kan utsättas för ämnen och situationer som kan påverka hälsan. LÄS MER