Sökning: "högtider och traditioner i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden högtider och traditioner i förskolan.

 1. 1. INTERKULTURELLT HÖGTIDSFIRANDE? : En kvalitativ studie om högtider och traditioner på mångkulturella förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Forsberg; Elin Johansson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; interkultur; inkludering; mångkultur; högtider; traditioner;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle. Detta ställer krav på att den svenska förskolan förbereder barn på att leva i ett mångfaldssamhälle. Förskolans läroplan beskriver uttryckligen att förskolan ska arbeta för att ge barn förståelse för alla människors lika värde. LÄS MER

 2. 2. ATT UTVECKLA KULTURFÖRSTÅELSE : En kvalitativ studie om att inkludera olika kulturer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Jenny Larsson; Izabelle Molin; [2018]
  Nyckelord :förskola; kulturarv; kulturförståelse; mångkultur; mångkulturellt arbetssätt;

  Sammanfattning : Förskolan är en arena som omfattas av många olika kulturer. Denna studie syftar till att undersöka, analysera och diskutera hur förskollärare arbetar för att inkludera olika kulturer i förskolans verksamhet, samt vilka möjligheter och utmaningar arbetet medför. LÄS MER

 3. 3. Snart kommer jultomten...! Eller? : En studie om hur förskollärares tankar och reflektioner går kring arbetet med högtider och traditioner i förskolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann Arian; Anna Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Celebrations; festivals; traditions; preschool; whiteness; culture; religion; stranger.; Högtider; traditioner; förskola; vithet; kultur; religion; främling.;

  Sammanfattning : In this study, we explore six preschool pedagogues’ experiences regarding the celebrations of cultural and religious festivals and traditions, and how this is noted in their respective preschool settings. The purpose of this critical study is to make educators aware of how children’s ethnic and cultural diversity is reflected in the preschool’s attention or lack of attention to different festivals and traditions. LÄS MER

 4. 4. Högtider och traditioner i förskolan : en kvalitativ studie om fem förskollärares beskrivningar och reflektioner kring firandet av högtider och traditoner i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Oya Bozkurt; [2013]
  Nyckelord :Multicultural preschool; intercultural perspective; multiculturalism approach; culture; monoculture; feast; tradition; Mångkulturell förskola; interkulturell pedagogik; mångkultur; förhållningssätt; kultur; monokultur; högtid; tradition;

  Sammanfattning : This study is about the work around festivals and traditions that takes place in multicultural preschools. The purpose of this study is to describe and reflect upon the work around festivals and traditions in multicultural preschools from the view of five preschool teachers who are active in their profession. LÄS MER

 5. 5. "Vi bara firar" : Högtider, traditioner och rituella uttryck i förskolemiljöer

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för barnkulturforskning

  Författare :Åsa Bjerkerot; [2011]
  Nyckelord :Högtid; tradition; ritual; kulturarv; lek; religion; läroplan för förskolan; Konventionen om;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera vilka högtider som uppmärksammas i förskolemiljöer, varför just dessa lyfts fram samt att diskutera detta i förhållande till förskolans läroplan och Konventionen om barnets rättigheter. Uppsatsens empiri består av tjugo intervjuer med pedagoger verksamma i Stockholm med omnejd, vilka förmedlar att det är de så kallade ”svenska högtiderna” som uppmärksammas och även firas. LÄS MER