Sökning: "höja betyg"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden höja betyg.

 1. 1. Hur gör vi med pojkarna? : En studie om pojkars och flickors betygsskillnader

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jessica Rejdvik; Linda Ekberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att visa om det finns arbetssätt och förhållningssätt som är särskilt gynnsamma för pojkar. Vi ville också ta reda på om det finns skolorganisatoriska faktorer som bidrar till att höja kunskapen mellan korrelationen kön/genus och betyg/meritvärde. LÄS MER

 2. 2. “Jag tar hellre ett F i betyg än att tala inför andra” : En studie om hur och i vilken mån lärare uppfattar elevers rädsla för att tala inför andra.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Edberg; [2020]
  Nyckelord :Talrädsla; muntliga framställningar; social fobi; extra anpassningar vid muntliga framställningar; betyg och undantagsbestämmelsen.;

  Sammanfattning : I ett klassrum möter man som lärare flera olika individer, vissa elever behöver stöttning när det kommer till läsning och vissa elever behöver stöttning med att skriva. I klassrummet finns det även de elever som våndas inför muntliga framställningar och behöver stöttning för att kunna delta i muntliga sammanhang. LÄS MER

 3. 3. Level up in a green building grading system in new construction of student housing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Madeleine Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Building certification; New construction; Housing; Sustainability; Climate impact; Miljöbyggnad; Nyproduktion; Bostäder; Hållbarhet; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : The building and construction sector accounts for a significant proportion of carbon dioxide emissions in Sweden, a total of 12.2 million tons of carbon dioxide equivalents, which corresponds to approximately 19 % of the total emissions of greenhouse gas in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Lärares röster om det nationella provets roll som likvärdighetsfrämjande betygsunderlag i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Katarina Berg; [2020]
  Nyckelord :bedömning; betygsättning; likvärdighet; matematik; nationella prov;

  Sammanfattning : En betydande andel av Sveriges gymnasieelever elever får högre betyg i sina kurser än de presterar på det nationella provet medan en mycket liten andel elever får ett lägre kursbetyg. Relationen mellan provbetyg och slutbetyg skiljer sig dessutom mellan olika skolor. LÄS MER

 5. 5. Svenskläraren sa att jag inte skulle vara här : En studie om gymnasieelevers upplevelser av att läsa svenska respektive svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Maryam Mousavi; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; språkval; identitet; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tolv gymnasieelever upplever sin skolgång med SVA och svenska, samt vilka faktorer som påverkar elevernas ämnesval. Studien belyser också på vilket sätt modersmålet påverkar SVA- elevernas språkidentitet. LÄS MER