Sökning: "höjd pensionsålder"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden höjd pensionsålder.

 1. 1. Age Management -Nyckeln till ett längrearbetsliv? : En studie om ett hållbart arbetsliv och potentiellaeffekter till följd av en höjd pensionsålder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Berndtson; Louise Kjellin; Anna Melin; [2018]
  Nyckelord :Age Management; elderly workforce; increased retirement age; Age Management; äldre arbetskraft; höjd pensionsålder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Människor lever idag allt längre. Jämfört med medellivslängden i Sverige som varit ständigt tilltagande över tid har pensionsåldern hållit sig relativt konstant vilket innebär att en pension som tjänats ihop under samma arbetslivslängd nu måste räcka till försörjning av fler levnadsår. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivarens tankar och upplevelser i och med det nya lagförslaget om höjd pensionsålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Sara Korell; Josefin Lyrberg; [2018]
  Nyckelord :Arbetsliv; pensionsålder; äldre arbetstagare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka arbetsgivares tankar om och upplevelser av lagförslaget om höjd pensionsålder. Genom en kvalitativ studie genomfördes sju intervjuer med arbetsgivare i olika branscher och sektorer i Mellansverige. Utifrån arbetsgivarnas tankar och upplevelser av det nya lagförslaget framkom fyra huvudteman. LÄS MER

 3. 3. Seniora studenters upplevelser och erfarenheter vad avser motivation, lärande och barriärer : En intervjustudie bland äldre högskole- och universitetsstudenter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christina Overå; [2015]
  Nyckelord :adult learners; andragogy; barriers; distance learning; motivation; older student; andragogik; barriärer; distansstudier; motivation; vuxenstuderande; äldre studerande;

  Sammanfattning : Höjd pensionsålder och ökad livslängd har medfört att fler personer arbetar allt högre upp i åldrarna. Detta faktum tillsammans med snabbare samhälls- och teknikutveckling, samt en ständig efterfråga på ny kunskap och personlig utveckling, förstärker behovet av ett livslångt lärande. LÄS MER