Sökning: "hörhjälpmedel"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet hörhjälpmedel.

 1. 1. Att leva med kombinerad syn- och hörselnedsättning - vad spelar hörseln för roll?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jenny Widmark; [2021-10-01]
  Nyckelord :kombinerad syn- och hörselnedsättning; dövblindhet; hörapparater; hörhjälpmedel; synhjälpmedel; information- och kommunikationsteknik; information; kommunikation; orientering och förflyttning; dual sensory loss; deafblindness; hearing aids; assistive listening devices; assistive vision devices; information- and communication technology; information; communication; orientation and mobility;

  Sammanfattning : Background: People with Usher type 2 have congenital hearing loss and acquired progressive visualimpairment, which usually presents itself in adolescence. Previous studies have demonstrated thatinformation, communication, orientation and mobility as well as psychosocial well-being are affected whenliving with combined vision- and hearing loss. LÄS MER

 2. 2. En forskningssammanställning och prototypframtagning för taktilt hörhjälpmedel : Ett konceptvalideringsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Hilda Fransson; [2021]
  Nyckelord :Sensory substitution; hearing aid; taktil; deaf; micro actuator; Sensorisk substitution; hörhjälpmedel; taktil; döva; mikroaktuator;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design. Fokus på projektet är att validera det fortsatta arbetet inom ett pågående produktutvecklingsprojekt av ett taktilt hörhjälpmedel. LÄS MER

 3. 3. Undersköterskors kunskap om hörsel, hörhjälpmedel och kommunikation på äldreboenden : En jämförande enkätstudie 2020 och 2006 i Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Pettersson; Linnea Göransson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av CI, BI och CROS som hörhjälpmedel vid ensidig dövhet : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Kristin Englund; Zahira Gassa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fonologiskt arbetsminne hos döva barn med cochleaimplantat : Hur hör de, och hur gör de?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Karin Pettersson; [2017]
  Nyckelord :logopedi; cochleaimplantat; hörselnedsättning; nonordsrepetition; fonologiskt arbetsminne; semantiska strategier; fonologiska strategier; talspråksutveckling;

  Sammanfattning : Being born deaf, or with a moderate-severe hearing loss, means that linguistic and cognitive abilities might develop with an atypical pattern compared to children with normal hearing. With help from technical hearing devices like cochlear implants and/or hearing aids, combined with early intervention and support from caregivers and other people that interacts with the child, there is a good chance that the he or she will develop a well-functioning spoken language. LÄS MER