Sökning: "hörselpedagog"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet hörselpedagog.

 1. 1. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this interview study is to investigate how deaf migrant children/ adolescents and their families are received by hearing teams for children and youth within the hearing services in a Swedish region called Västra Götaland. The aim is also to get a clearer picture of what their need for support looks like. LÄS MER

 2. 2. Elever med hörselnedsättning : - en kvalitativ studie kring hur elever med hörselnedsättning kan uppleva och påverkas av lärmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Annica Höglund; Maria Söderström; [2019]
  Nyckelord :absorbenter; delaktighet; framgångsfaktorer; hörapparat; hörselnedsättning; KASAM; ljudutjämningssystem; lärmiljöer; relationellt perspektiv; salutogent förhållningssätt; teknisk utrustning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv belysa hur några elever med hörselnedsättning upplever sin situation och hur lärmiljöer kan påverka inlärning. Vårt intresse inriktar sig mot delaktighet, framgångsfaktorer, arbetsro, trygghet, socialisation och ett salutogent förhållningssätt men också vilken roll det fysiska rummet med den tekniska utrustningen utgör. LÄS MER

 3. 3. Hörselskadad i en hörande omvärld. En kvalitativ studie om skolors beredskap för mottagandet av en hörselskadad elev

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrika Palmér; [2014-05-06]
  Nyckelord :hörselskada; hörselnedsättning; inkludering; kategorisering; relationellt perspektiv; hermeneutik; kommunikation; teckenspråk;

  Sammanfattning : Syfte: Det är viktigt att hörselskadade elever får rätt förutsättningar när de kommer till skolan. Att skolan har en anpassad miljö, där hörselskadade elever har samma förutsättningar som övriga elever. Genom skolans anpassningar ökar individens möjligheter att nå kunskapsmålen. LÄS MER

 4. 4. Varför lyssnar inte Kim? : Om att vara lärare för hörselskadade elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ida Fransén; Birgitta Jakobsson; [2013]
  Nyckelord :Bemötande; hjälpmedel; hörselskada; lärare; mottagande; utbildning;

  Sammanfattning : Lärare i dagens svenska skola kommer att möta flera elever i behov av olika slags stöd. Densvenska skolan idag ska välkomna alla elever och majoriteten ska få gå i den skola som liggernärmast hemmet även om eleven är i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Elever med hörselnedsättning i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Tina Hansson; [2012]
  Nyckelord :elever; hörselnedsättning; hörselskada; hörselteknik; pedagoger; pedagogiska arbetssätt och metoder; samverkan;

  Sammanfattning : Hansson, Tina (2012). Elever med hörselnedsättning i grundskolan. En kvalitativstudie ur några pedagogers perspektiv. (Pupils with hearing impairment in primary school)Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Specialpedagogik, Malmö högskola. LÄS MER