Sökning: "hörselprevention"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet hörselprevention.

 1. 1. GYMNASIEELEVERS HÖRSEL, INSTÄLLNING OCH KÄNNEDOM OM HÖRSELPREVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :David Pauta Alvarracin; Emma Särnblom; [2019-06-14]
  Nyckelord :Ungdomar; höga ljudnivåer; hörselproblem; inställningar; hörselprevention; adolescents; high sound levels; hearing symptoms; perception; hearing prevention;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the present study was to investigate high school students’ (15-19 years) self-perceived hearing experience, perception of high sound levels and hearing prevention.Research method: A quantitative survey study, analyzed descriptively. LÄS MER

 2. 2. Vårdnadshavares attityd, beteende och upplevda kunskap om ljudexponering och dess risker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lisa Erlandsson; Elin Andersson; [2015-07-03]
  Nyckelord :Hörselprevention; vårdnadshavare; hörselskyddande beteende; barnavårdscentral; Hearing prevention; caregiver; hearing protection behaviour; child health care centre;

  Sammanfattning : Background: From a public health perspective it is of great interest to prevent the risk of noise induced hearing loss, because in addition to hearing loss, tinnitus and sound sensitivity also may lead to other health problems. About 1,4 million people in Sweden live with some form of hearing loss and 25000 of them are children under the age of 16. LÄS MER

 3. 3. Underlag till handlingsplan för hörselprevention hos produktionsarbetare

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för arbets- och miljömedicin

  Författare :Marie Sydborn; [2009]
  Nyckelord :Buller; hörselprevention; handlingsplan; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten var att använda resultaten av hörselscreeningen, intervjuer gällande hörselhistorik och resultatet av genomförd bullermätning för att få fram ett underlag som kunde ligga till grund för ett förslag till handlingsplan för hörselprevention på företaget. Undersökningen genomfördes på ett sydsvenskt produktionsföretag med ett hundratal kollektivanställda. LÄS MER