Sökning: "höstkalvning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet höstkalvning.

  1. 1. Systemlösning för höstkalvning

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]

    Författare :Joakim Frank; [2007]
    Nyckelord :höstkalvning; systemlösningar; köttdjursuppfödning; kalvar; slaktdjur;

    Sammanfattning : Att använda sig av höstkalvning innebär att man ska lämna sina slaktdjur i den period under året som det är högst betalt och störst efterfrågan. Att använda ett stall till just dikor är kanske inte det man tjänar mest pengar på. LÄS MER