Sökning: "haapala"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet haapala.

 1. 1. Historia på längden, tvären och diagonalen : En historiedidaktisk undersökning av historieskrivning på olika nivåer med nedslag vid åren 1965 och 2010

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Willy Haapala; [2019]
  Nyckelord :historiedidaktik; översiktsverk; universitetslitteratur; gymnasielitteratur; grundskolelitteratur; stormaktstiden; Sveriges roll under andra världskriget; historieskrivning; eftersläpning; nedsippringsteori; abstraktionsgrad; historiesyn;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En ökad förståelse med casemetodik och problembaserat lärande som metod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Christin Haapala; [2019]
  Nyckelord :casemetodik; ekonomi; gymnasiet; problembaserat lärande; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera hur lärare kan öka förståelsen för ämnet företagsekonomi på yrkesprogrammet, genom att använda casemetodik (CM) eller problembaserat lärande (PBL) som ett ämnesdidaktiskt verktyg i undervisningen. Vidare kommer jag undersöka hur undervisningsmetoderna PBL och CM förhåller sig till varandra om det tillämpas på ämnet företagsekonomi och om någon metod är att föredra. LÄS MER

 3. 3. Med lek som utgångspunkt : En analys av förskolans läroplaner från 1998 till 2018 med fokus på lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Cecilia Sääf; Sanna Haapala; [2019]
  Nyckelord :Lek; lärande; egenvärde; fantasi; läroplanen för förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra vilka perspektiv på lek som finns i förskolans läroplaner 1998 till 2018. För att nå vårt syfte valde vi att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ textanalys. LÄS MER

 4. 4. Brolle ny på jobbet : En studie om RPAs påverkan på digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Anton Chronwall; Jacob Haapala; [2019]
  Nyckelord :Robotic process automation; Digital arbetsmiljö; Oro; Kulturförändring;

  Sammanfattning : Den ökade datakraften och digitaliseringen av arbete har bidragit till möjligheten att automatisera processer. En metod för att automatisera processer är med Robotic Process Automation (RPA), vilket utför regelstyrda uppgifter baserat på detaljerade processbeskrivningar. Användningen av RPA blir allt vanligare inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 5. 5. Mary Shelley’s Frankenstein and the Dangers of Medical Science

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Linda Haapala; [2018]
  Nyckelord :Mary Shelley; Frankenstein; Medical Science;

  Sammanfattning : Mary Shelley’s Frankenstein has frequently been interpreted as a cautionary tale of the dangers of medical science and its ambitions. However, by comparing the different narratives in the novel the essay will show that the intention of the novel is quite different. LÄS MER