Sökning: "habermas offentlighetsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden habermas offentlighetsteori.

 1. 1. Politisk korrekthet : En kritisk diskursanalys om hur framställningen av begreppet formar den svenska debatten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Matilda Hofling; Natalia Cardenas; [2018]
  Nyckelord :Politisk korrekthet; PK; Kritisk diskursanalys; Modalitet; Offentlighet; Debatt; Tystnadsspiralen;

  Sammanfattning : Det råder en ständig kamp om huruvida begreppet politisk korrekthet, eller kanske mer förekommande i folkmun - PK, är positivt eller negativt laddat och sällan har väl meningsmotståndare varit mer oense. Är politisk korrekthet något som krävs för att inkludera alla människor och understryka allas lika värde? Eller är det tvärtom något som är exkluderande och som censurerar åsikter i offentligheten? De olika åsiktslägren har svårt att förstå varandra och denna studie syftar till att undersöka hur företrädare för politisk korrekthet framställer begreppet i den svenska offentligheten. LÄS MER

 2. 2. Stadsplaneringens förändring och påverkan : En studie om möjligheter till medborgardialog

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Emma Hazell; [2016]
  Nyckelord :Urban planning; City development; Public dialog; Habermas; medborgardialog; Göteborgs stad; stadsplanering; planprocessen; älvrummet; Habermas; sociala medier;

  Sammanfattning : År 2021 fyller Göteborg 400 år och det lockar många byggare att bli klara jubileumsåret till ära, inte minst väntas ca 30 000 nya bostäder. Frågan är var medborgarna kommer in i denna planeringsprocess och vad det finns för strukturella möjligheter för dialog där medborgare får säga sitt. LÄS MER

 3. 3. ”Vi behöver finnas i sociala medier” : - En kvalitativ studie om hur Göteborgs stad interagerar med sina invånare med hjälp av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexander Lätt; Damir Grande; [2016]
  Nyckelord :sociala medier; interagerande; kommun; Habermas offentlighetsteori; Tvåstegshypotesen;

  Sammanfattning : AbstractTitel: ”Vi behöver finnas i sociala medier” – En kvalitativ studie om hur Göteborgs stad interagerar med sina invånare med hjälp av sociala medier.Författare: Alexander Lätt och Damir GrandeHandledare: Ebba SundinExaminator: Linus AnderssonTyp av arbete: Examensarbete för kandidat i medie- och kommunikationsvetenskap [15 hp]Termin: VT-16Antal ord: 15 386Syfte och frågeställningar: Syftet är att undersöka hur Göteborgs stad använder sig av sociala medier för att interagera med invånarna i staden, samt att undersöka hur Göteborgs stads framtida användning av sociala medier kan se ut såväl som att se hur Göteborgs stad fungerar som en opinionsbildare eller ej. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet av e-böcker på folkbibliotek : en aktörscentrerad idéanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer; Lunds universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Julia Standar; [2015]
  Nyckelord :tillgänglighet; offentlighetsteori; idéanalys; folkbibliotekets roll; folkbibliotek; e-böcker; digitala böcker; role of the public library Buckland; public sphere; public library; idea analysis; Habermas; e-books; digital books; Buckland; Access; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this master thesis is to investigate ideas in the Swedish debate about e-books in relation to Litteraturutredningen (2012), with focus on ideas that concern access of e-books within the public library. Access is discussed in relation to Buckland’s (1991) six barriers of access of information and Habermas’s (2003) democratic public sphere, as well as the Swedish Library Act (2013:801). LÄS MER

 5. 5. Twitterstormen - Om samspelet mellan mediala aktörer i offentliga samtal

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Amanda Andersson; Jonas Kvarnerot; [2014]
  Nyckelord :genus; twitter; offentlighet; debatt; medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : I takt med nya teknologiska landvinningar skapas fler möjligheter till diskussion och debatt, och Jürgen Habermas offentlighetsteori är fortfarande en viktig grundpelare när vi talar om opinionsbildning och offentlighet. Men tack vare internet och alla dess möjligheter har nya arenor skapats där åsiktsbildningens möjligheter utökats enormt. LÄS MER