Sökning: "habermas"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade ordet habermas.

 1. 1. BARNETS KÖN I ALLMÄNHETENS RÄTT : En kvantitativ studie om samvariationen mellan barnets kön och vårdnad utifrån familjerättsutredningar, tingsrättsdomar och Habermas samhällsteori

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Markus Glimstedt; Hjalmar Johansson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Struggling for an ideal dialogue. An analysis of the regional dialogue processes under Sweden’s first National Forest Program

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Iris Hertog; [2019]
  Nyckelord :stakeholder participation; Sweden forestry; National Forest Program; communicative action; Jürgen Habermas; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Maj 2018 lanserade regeringen en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Som en viktig del av skogsprogrammets implementering initierar Länsstyrelserna nu regionala dialogprocesser för att jobba fram regionala skogsstrategier och handlingsplaner. LÄS MER

 3. 3. The Role of Arts in Nordic Society: Health and Lifestyle

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Soledad Zamora; [2019]
  Nyckelord :Arts; Education; Lifestyle; Society; Sustainable development; Welfare;

  Sammanfattning : The role of arts in both formal and non-formal education has been scientifically demonstrated to create positive outcomes in people to deal with all kinds of social problems in daily life. At present, there are international public and private institutions that support this view, such as the International Arts Education Week, celebrated for the first time by UNESCO on 21-27 May 2012 when not only artists participated, but also educators, researchers, NGO actors, and international associations. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors syn på faktorer som bidrar till god teamkommunikation i palliativ vård : En intervjustudie med sjuksköterskor inom kommunens hemsjukvård

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Charlotta Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Team; Etik; Palliativ vård; Personcentrerad vård; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta som sjuksköterska i kommunens hemsjukvård   innebär möten med patienter som har en livshotande sjukdom. I detta arbete ingår att samarbeta i teamet för att kunna vara tillgänglig utifrån patientens behov och önskemål. LÄS MER

 5. 5. Att stå i en hagelstorm som aldrig tar slut

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cristina Rodrigues; Erica Nilsson; [2019]
  Nyckelord :studie- och yrkesvägledare; vägledning; grund- gymnasieskolor; högkänslig; överstimulering;

  Sammanfattning : Det finns en enorm okunskap om högkänslighet för de verksamma studie- och yrkesvägledare inom skolan. Forskningen om högkänslighet är bristfällig och det som framgår är omdebatterat. Den forskning vi fann säger att högkänslighet är ett personlighetsdrag som finns hos ungefär en femtedel av världens befolkning. LÄS MER