Sökning: "habitat II"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden habitat II.

 1. 1. Fungal Effects on Tree Growth in a Primary Succession

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :August Hedberg; Julian Säflund; [2023]
  Nyckelord :primary succession; succession; ectomycorrhiza; saprotroph; tree growth; Pinus sylvestris; soil fungi;

  Sammanfattning : In the Boreal zone, ectomycorrhiza is the most common mycorrhiza found among trees and helps with nitrogen and nutrient uptake. Most research on mycorrhiza, its effect, and community development are done on secondary succession (succession in an ecosystem after a disturbance) such as after a clearcut. LÄS MER

 2. 2. The application of the Swedish Environmental Code's regulations on ecological compensation in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Lotta Sjöholm; [2022]
  Nyckelord :ecological compensation; Swedish Environmental Code; policy evaluation; policy implementation; permits; exemptions;

  Sammanfattning : Biodiversity loss is one of the greatest environmental challenges met on a global scale today. One approach developed to halt biodiversity loss is ecological compensation (EC), which means that damage to the natural environment caused by exploitation is compensated by the one who caused the damage. LÄS MER

 3. 3. Planning future forests for energy, environment and wildlife : Evaluation of forest management scenarios using a forest landscape model in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sigvard Bast; [2022]
  Nyckelord :Forest landscape model; Biomass succession simulation; Carbon stock change; Habitat indicators; Scenario analysis; Integrated sustainability assessment;

  Sammanfattning : Comparing the future state of natural capital and ecosystem services with quantitative scenarios  is essential in the decision-making process for a sustainable management of forest landscapes. In Sweden, an intensified forest management will likely be necessary to meet future demands of woody biomass as a source of bioenergy and building materials. LÄS MER

 4. 4. Critical perspectives: North Sea offshore wind farms. : Oral histories, aesthetics and selected legal frameworks relating to the North Sea.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Joanne Moss; [2021]
  Nyckelord :Aesthetics; Coastal; Decay; Decommission; Development permission; European Landscape Convention; Fluid dynamics; Horizon; Industrial; Judicial review; Marine management; Maunsell; Monopile; NASA; North Sea; Offshore; Oral history; OSPAR; Scotland; Scour; Sealand; Sea plumes; Seascape; Sediment; SPM; Suspended particulate matter; Transience; Trawler; Turbine; United Kingdom; Wind farm.;

  Sammanfattning : The study is developed from five in-depth interviews with individuals from different walks of life who have interacted significantly with the North Sea. The study discusses change in the North Sea specifically in the development of fixed turbine wind farms and their physical and aesthetic effects. LÄS MER

 5. 5. Fungerar AHA-metoden för epifytiska lavar och mossor? : En studie av naturvärdesindikatorer hos träd i park- och kyrkliga kulturmiljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Meysah Alkufai; [2021]
  Nyckelord :AHA-method; biodiversity; graveyard; high natural values; old trees; park; signal species; tree inventory; AHA-metoden; biologisk mångfald; gamla träd; höga naturvärden; kyrkogård; park; signalarter; trädinventering;

  Sammanfattning : Gamla träd i kulturmiljöer uppmärksammas alltmer inom naturvården på grund av sina höga naturvärden och är viktiga som värdar för fortlevnaden av hotade och sällsynta växt- och djurarter. Studiens syfte var att undersöka om Sörenssons AHA-metod (framtagen för vedlevande insekter) fungerar också på mossor och lavar, samt att jämföra två kulturmiljöer med gamla träd. LÄS MER