Sökning: "habitat fragmentation"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden habitat fragmentation.

 1. 1. Rörelsemönster hos öring (Salmo trutta) : En jämförelse mellan vilda och odlade individer i sjön Siljan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Frida Kaiskog; [2019]
  Nyckelord :siljan trout; brown trout; lake; movement patterns; migration; hatchery; wild; siljansöring; öring; sjö; rörelsemönster; migration; odlad; vild; salmo trutta;

  Sammanfattning : Many populations of salmonids are threatened by fragmentation and degradation of spawning habitats. Common remedial measures are habitat restoration and stocking of hatchery fish to support degraded wild populations. Many populations of brown trout in Sweden have been extirpated. LÄS MER

 2. 2. Effect of distance to urban areas on saproxylic beetles in urban forests

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för biologi

  Författare :Jeffery Marker; [2019]
  Nyckelord :saproxylic; beetles; richness; abundance; urban forests; forest management;

  Sammanfattning : Urban forests play key roles in animal and plant biodiversity and provide important ecosystem services.  Habitat fragmentation and expanding urbanization threaten biodiversity in and around urban areas.  Saproxylic beetles can act as bioindicators of forest health and their diversity may help to explain and define urban-forest edge effects. LÄS MER

 3. 3. Lämpliga stampopulationer av mellanspett (Dendrocopos medius) för återintroduktion i Linköping, Östergötland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Viktor Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Dendrocopos medius; Source population; Founders; Reintroduction;

  Sammanfattning : The middle spotted woodpecker (Dendrocopos medius) became extinct in Sweden in 1982. The last population inhabited a fragmented area of 300 km2 and were for a long time a characteristic species for the oak stands of Sturefors and Bjärka­Säby, south of Linköping. The reason why the species got extinct depends mostly on habitat fragmentation. LÄS MER

 4. 4. Public green corridors in Cochabamba : a conceptual model proposal for green infrastructure in Cochabamba, Bolivia

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Blomkvist; Gustav Stål; [2019]
  Nyckelord :green infrastructure; green corridors; sustainable cities; Cochabamba; pollinators;

  Sammanfattning : (1) The urbanization around the world has led a fragmentation of the natural habitats of plant and animal species. The urban structure is generating a growing matrix that is preventing the dispersal of species. This is damaging the biodiversity and is leading to mass extinction. LÄS MER

 5. 5. Villain or scapegoat: New perspectives towards understanding the current management of the human-elephant conflict in Sri Lanka

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Annemarie Russ; [2019]
  Nyckelord :human-elephant conflict; social-ecological systems; species co-existence; wildlife conservation; sustainability science; Sri Lanka; Social Sciences;

  Sammanfattning : The conflict between humans and elephants (HEC) in Sri Lanka is severe. Due to habitat fragmentation and resource reduction elephants increasingly roam in areas with human settlements. These human-elephant interactions often lead to losses on both sides, which should be prevented. LÄS MER