Sökning: "habitat fragmentation"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden habitat fragmentation.

 1. 1. The Green Area Factor, Green Infrastructure and Biodiversity : An investigation of the preservation of urban biodiversity within the city of Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Alice Wikström; [2020]
  Nyckelord :Biodiversity; Urban Areas; Ecosystem Services; Green Infrastructure; Biotope Area Factor; Urban Planning; Urban Biodiversity; Sustainable Environment; Development District; Green Area Factor; Stockholm; Sweden; Green Infrastructure; Sustainable Urban Planning; Sustainable Development;

  Sammanfattning : Urbanization is increasing around the world and causes distress on the urban green areas as more and more people moves into cities. This leads to expansion and densification of the city and green areas within and around the cities run the risk of being exploited and fragmented. LÄS MER

 2. 2. Den violetta guldvingens (Lycaena helle) äggläggningsplatser : - En fältstudie i Norrbottens kustlandskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Emma Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Violet copper; Lycaenidae; Lycaena helle; oviposition site; Bistorta vivipara;

  Sammanfattning : The violet copper (Lycaena helle) is one of Europe’s most endangered butterflies as a result of loss and fragmentation of its habitat. In order to further understand the habitat requirements of this species it is important to observe the specific characteristics of the oviposition sites. There is little research on L. LÄS MER

 3. 3. Mulmholkar som livsutrymmen i en fragmenterad värld : en studie kring hur landskapsarkitekter kan arbeta med habitatfläckar i ett urbant landskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Molly Owen; [2020]
  Nyckelord :mulmholkar; urbanekologi; landskapsekologi; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Vedlevande organismer hotas idag av den habitatfragmentering som skett till följd av förändrad markanvändning. Landskapsarkitekter spelar en viktig roll när det gäller att återskapa habitat. Ett sätt att på artificiell väg skapa habitat för vedlevande organismer kan vara med hjälp av mulmholkar. LÄS MER

 4. 4. A review of the use of scientific knowledge in environmental impact assessment reports for dam construction.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Memory Kamoyo; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is estimated that 3,700 major dams are either planned or under construction, notably in developing countries. Dams can pose a threat to fish diversity, as one of the biggest impacts of damming is habitat fragmentation. LÄS MER

 5. 5. Hägnutnyttjande av gyllenhuvad lejontamarin (Leontopithecus Chrysomelas) och dess beteendebudget på Furuvik i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Tobias Benn; [2020]
  Nyckelord :Gyllenhuvad lejontamarin; hägnutnyttjande; callitrichids; Leontopithecus Chrysomelas; beteendebudget; djurpark; vanlig lejontamarin; skogsskövling; fragmentering; population; primat;

  Sammanfattning : The golden-headed lion tamarin (Leontopithecus Chrysomelas) is endemic to the Bahia region, Brazil. The estimated wild population is between 6 000-15 000 individuals and is declining. The species is classified as endangered due to fragmentation from deforestation. LÄS MER