Sökning: "habitat selection"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade orden habitat selection.

 1. 1. How does white rhino respond to fires during dry season?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Tim Herkenrath; [2019]
  Nyckelord :white rhino; post-fire regrowth; habitat selection; African grazers; megaherbivore;

  Sammanfattning : The white rhino is a megaherbivore grazer that favours the short and nutrient-rich grass on grazing lawns. Since regrowth on lawns requires a certain amount of rainfall, the usage of this food resource is limited to the wet season. During the dry season, white rhinos are able to feed on senescent tall grass. LÄS MER

 2. 2. Using camera traps to compare the habitat choice of different deer species in hunting versus non-hunting season

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Laura Juvany Canovas; [2019]
  Nyckelord :ungulates; camera trapping; occupancy modelling;

  Sammanfattning : A general increase in ungulate populations calls for a better understanding of their habitat use and movement at small spatial scales. This understanding is necessary for the development of useful management actions to solve possible human-wildlife conflicts. One proposed management action is to use the indirect effects of hunting. LÄS MER

 3. 3. Habitat selection in moose and roe deer : a third order comparison

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Irene Hjort; [2019]
  Nyckelord :gps; camera trapping; habitat selection; order of selection; Alces alces; Capreolus capreolus; brownian bridge kernel method;

  Sammanfattning : Ungulates are important animals in Swedish culture and economy, yet they are considered to cause considerable damage on forests to the disadvantage for the forest industry. At the same time, the forest industry is one of the reasons for the increased carrying capacity of moose and roe deer. LÄS MER

 4. 4. Romsugning i Alterälven för att utreda sikens lekhabitatpreferenser

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Simon Sundberg; [2019]
  Nyckelord :sik; lekhabitat; romsugning;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet har varit att utreda sikens lekhabitatpreferenser i Alterälven i avseende på strömförhållanden, djup och bottensubstrat genom romsugning med en vattenpump. Romsugning har inte använts i någon större utsträckning i Sverige tidigare och syftet har därför även varit att utvärdera metoden för framtida studier. LÄS MER

 5. 5. Mellanspettens förutsättningar för återintroduktion i Linköping : Med fokus på krav på kvalitet och storlek samt avstånd mellan habitat.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Rebecca Petersen; [2019]
  Nyckelord :Dendrocopos medius; reproductive success; habitat selection; oak forest; restoration.;

  Sammanfattning : Humans have a large impact on biodiversity, especially by causing habitat loss and habitat degradation but also through human-induced climate change. Because of habitat loss and habitat degradation the Middle-spotted woodpecker (Dendrocopos medius) went extinct in Sweden 1983. LÄS MER