Sökning: "habitatförstörelse"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet habitatförstörelse.

 1. 1. Hur påverkas fjällbärande reptiler av klimat- och habitatförändringar?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Karin Jannerman; [2019]
  Nyckelord :fjällbärande reptiler; klimatförändringar; habitatförstörelse; termoreglering; reproduktion; effekter;

  Sammanfattning : Fjällbärande reptiler (Squamata) är en av de artrikaste ordningarna bland ryggradsdjuren och innefattar ormar, ödlor och masködlor. De finns utspridda på alla kontinenter förutom Antarktis och har anpassat sig till många olika habitat och miljöer. LÄS MER

 2. 2. Giraffens underarter : taxonomi och bevarande

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Nina Sjödell; [2017]
  Nyckelord :giraff; underart; giraffa camelopardalis; hot; bevarande;

  Sammanfattning : Giraffen (Giraffa camelopardalis) är världens högsta däggdjur och ett av Afrikas mest välkända djur. Den lever i Afrika söder om Sahara och trivs bäst i savannlandskap, där den lever av främst blad den plockar med sin långa tunga från i första hand olika typer av akacieträd. LÄS MER

 3. 3. Den större vattensalamandern i kulturlandskapet : en inventering på Näsby fält

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Lars Ohlsson; [2016]
  Nyckelord :Landskapvetenskap; amfibier; Näsby fält; vattensalamander; Triturus cristatus;

  Sammanfattning : Den större vattensalamandern är den största salamandern i Skandinavien. I södra Sverige är den knuten till det gamla kulturlandskapet med lövskogar, öppna ytor och små dammar som den kan leka i. Idag har detta landskapet krympt och den större vattensalamandern hotas av bland annat habitatförstörelse och igenväxning. LÄS MER

 4. 4. Fiskares uppfattning om förändring i status hos ett rödingbestånd i en Jämtländsk sjö : möjliga orsaker till en förändring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Johanna Malmgren; [2016]
  Nyckelord :röding; bestånd; minskning; temperaturökning; konkurrens; introduktion; vattenreglering; fiske; jordbruk; skogsbruk;

  Sammanfattning : Global klimatförändring, habitatförstörelse, introduktion av främmande arter och överexploatering är några av de främsta hoten mot såväl enskilda arter som ekosystems struktur och funktion. Rödingen (Salvelinus alpinus) är en av de arter som hittills har påverkats på flera olika sätt av mänskliga aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Activity patterns, diurnal and nocturnal behaviour of the marsh deer (Blastocerus dichotomus) in the Jataí Ecological Station, Brazil

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Lina Lehndal; [2008]
  Nyckelord :marsh deer; Blastocerus dichotomus; ethology; activity pattern; diurnal; nocturnal; Jataí; GPS-collar;

  Sammanfattning : The marsh deer (Blastocerus dichotomus) is the largest cervid in South America. It is morphologically adapted to the marshes and floodplains that constitute its habitat. LÄS MER