Sökning: "habits and routines"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden habits and routines.

 1. 1. Distansarbetets påverkan på yrkesverksammas aktivitetsmönster : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Johanna Hagvall; Ellen Ward; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; habits and routines; Model Of Human Occupation; occupational therapy; patterns of daily occupations; physical environment; social distancing; Arbetsterapi; covid-19; fysisk miljö; Model Of Human Occupation; social distansering; vanor och rutiner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan pandemins start har det blivit vanligare att arbeta hemifrån. Vid distansarbete kan aktivitetsmönstret förändras då gränsen mellan arbete och fritid lätt kan suddas ut. Syfte: Syftet var att beskriva hur distansarbete påverkar aktivitetsmönstret hos yrkesverksamma personer mellan 19–35 år. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskans stöd vid postpartumdepression : en integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Alva Sundström; Anna Fasterius Lidzén; [2022]
  Nyckelord :Experiences; Midwives; Mothers; Postpartum depression; Support; Barnmorskor; Mödrar; Postpartumdepression; Stöd; Upplevelser;

  Sammanfattning : Postpartumdepression (PPD) drabbar ca 10–15 procent av alla mödrar efter förlossning. Det finns flera riskfaktorer för att drabbas vilket kräver kännedom om dessa hos vårdpersonalen samt fungerande screeningmetoder för att kunna identifiera depressiva symtom. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet – värdefullt och genomförbart, även under pandemin. : En kvalitativ studie med syfte att undersöka och beskriva upplevelsen av den fysiska aktiviteten hos äldre individer under covid-19 pandemin.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Anne-Lill Johansson; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; physical activity; elderly; health; health promotion; KASAM; empowerment.; Covid-19; fysisk aktivitet; äldre; hälsa; hälsofrämjande; KASAM; empowerment.;

  Sammanfattning : Det finns begrensad forskning kring äldre individers upplevelse av deras fysiska aktivitet under covid-19 pandemin. Arbetets syfte var därför att undersöka och beskriva upplevelsen av den fysiska aktiviteten hos äldre individer under covid-19 pandemin. LÄS MER

 4. 4. Att leva med Diabetes Mellitus Typ 2 : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sadio Ibrahim Hag Ali; Farah Baba; [2022]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Patient; Experiences; Living with; Lifestyle; Support; Diabetes typ 2; Patient; Erfarenheter; Leva med; Livsstil; Stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar dramatiskt över hela världen. Att leva med diabetes innebär ofta stora livsstilsförändringar och sociala förändringar. Sjukdomen påverkar människor ekonomiskt, psykologiskt och socialt. LÄS MER

 5. 5. Hemmiljöns betydelse under tidig återhämtning efter lindrig till måttlig stroke - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Emilia Cleasby; Jesper Cruce; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsidentitet; Tidig hemrehabilitering; Hemmiljö; Identitet; Stroke; Självbestämmande; Återhämtning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen ett stort antal personer i stroke. Stroke är den vanligaste sjukdomsorsaken till bestående funktionsnedsättning och medför flest antal vårddagar på sjukhus. LÄS MER