Sökning: "habitus"

Visar resultat 1 - 5 av 1008 uppsatser innehållade ordet habitus.

 1. 1. Konstnären, Kritikern och Handlaren – En kvalitativ analys av hur spelfilmer skildrar kapital och makt mellan skapare och kritiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Agnes Brusk Jahn; [2023-04-17]
  Nyckelord :Bourdieu; Kritiker; Kultur; Konstnär; Filmanalys;

  Sammanfattning : In this academic essay I examine three stereotypes that I have identified in fictive movies with artists and critics. I call these three types Konstnären (The Artist), Kritikern (The Critic) and Handlaren (The Merchant), and explore their power relations to each other, the artwork and the audience. LÄS MER

 2. 2. Vilka upplevelser har lärarstudenter av lärarutbildare? : En kvantitativ studie om studenter och lärarutbildare på Idrottslärarutbildningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jonatan Svensson; Olle Anjou; [2023]
  Nyckelord :ämneslärare; idrott och hälsa; lärarutbildare; lärandeaspekter; ämneslärarstudenters upplevelser; lärarutbildningen;

  Sammanfattning : Studiens syfte är ta reda på hur ämneslärarstudenter upplever och värderar olika lärandeaspekter, såsom bemötande, engagemang och förankring till den framtida yrkesrollen, i undervisningen hos lärarutbildare på lärarutbildningen för idrott och hälsa. Tidigare forskning visar på att lärarutbildningen i idrott och hälsa är starkt präglat av idrottens föreningsliv, inte minst genom de normer och värderingar som förs vidare av de personer som är verksamma inom utbildning, d. LÄS MER

 3. 3. Varning för god smak! En diskursanalys av Josef Franks formgivning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Andreas Siotis; [2023]
  Nyckelord :Bourdieu; pedantic disposition; aesthetic disposition; taste; distinction; Josef Frank; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine the implicit aesthetic disposition of seeking to obtain an aristocratic habitus by acquiring furniture and textiles designed by Josef Frank. By applying the Bourdieusian theory of legitimate manners and discourse analysis on newspaper articles, this paper asks whether how the aesthetic disposition and pedantic disposition differ in manners of acquiring his furniture and textiles. LÄS MER

 4. 4. Bonderevolt eller överlevnadskreativitet : en studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Valleräng; [2023]
  Nyckelord :gårdsmejeri; förädling; mjölkgård; globala livsmedelssystem; lokala livsmedelssystem; berättande; värdeskapande; relationsmat;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks mjölkgårdar som investerat i och utvecklat förädling av gårdarnas egen mjölk. Fyra mjölkgårdar har besökts och där har jag genomfört djupgående intervjuer och observationer i två dagar på vardera gård. LÄS MER

 5. 5. “Jag kommer aldrig använda det här igen.” : En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga studenters upplevelser kring värdekonflikter kopplat till sin egna klädkonsumtion och fast fashion.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emilia Mastad; Madeleine Hellström; [2023]
  Nyckelord :Värdekonflikt; klädkonsumtion; fast fashion; hållbarhet; kvinnliga studenter; normativa förväntningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka och fördjupa oss i värdekonflikter kopplat till fast fashion, och ta del av hur kvinnliga studenter vid Uppsala universitet konsumerar kläder och förhåller sig till fenomenet. Studien har en fenomenologisk utgångspunkt och utgår från tio informanters perspektiv och upplevelser som samlats in genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER