Sökning: "hadith"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet hadith.

 1. 1. Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mimoza Shabani; Mehret Mengistab; [2020]
  Nyckelord :islam; kvinnan; imam; religion; feminism; profetens hustrur; hadith; sharia; Mariam-moskén;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den muslimska kvinnans ställning inom islam och hur den har förändrats genom historien. Det är genom historisk kunskap om islam i allmänhet och kvinnans roll i synnerhet, som vi kan förstå vår samtids attityder, tankar och normer kring den muslimska kvinnan. LÄS MER

 2. 2. Historiebruk som vapen : En studie om IS historiebruk i tidskrifterna Dabiq & Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2019]
  Nyckelord :is; historiebruk; religiöst historiebruk; jihad; kuffar; korsfarare; koran; hadith; dabiq; rumiyah; shia; murtadd; mushrikin;

  Sammanfattning : I den här studien presenteras undersökning som gjorts inom ramen för ett historiebruk med fokus på IS tidskrifter, där en textanalytisk undersökningsmetod har legat till grund för studien. Syftet med denna analys har varit att undersöka Islamiska statens historiebruk i tidskrifterna Dabiq och Rumiyah med tonvikt på dess motståndare. LÄS MER

 3. 3. Islam och homosexualitet : En analys av kopplingen mellan homosexualitet och tro

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Helles Salih Ibrahim; [2018]
  Nyckelord :Homosexualitet; muslim; religiositet; religion; islam; rättsskolorna; islams kontext och nya tolkningar; hadith; fiqh och straff;

  Sammanfattning : Gay sexuality is seen as a great sin and consequently punishable in several countries in parts of the Muslim community’s. Homosexual persons are being subjected to related violence and dignity because of the expression of their gender, sexuality or honorary norms. LÄS MER

 4. 4. Det dolda ansiktet : En studie av kvinnans roll i IS tidskrifter Dabiq och Rumiyah

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jenny Mousa; [2018]
  Nyckelord :is; islamiska staten; islam; propaganda; jihad; kalifat; kvinna; moder; syster; hustru; slav; kämpe; supporter; rekryter; koran; hadith; dabiq; rumiyah; genus; kön; feminism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnans roll framställs inom Islamiska statens tidskrifter, Dabiq och Rumiyah. Studien är grundad på en textanalytisk undersökningsmetod med IS texter i fokus. LÄS MER

 5. 5. The successor of the Prophet : A historical analysis of the early political differences between the Sunni and Shi’a Islamic school of thoughts.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Suliman Khalid; [2018]
  Nyckelord :Saqifa; Ghadir Khumm; Orientalism; Thaqalayn; Ahlul Bayt; Mawla; Wali; Caliphate; Hadith; Sunni; Shi’a; Sahih sittahs; Bukhari; Muslim; Nahjul Balagha.;

  Sammanfattning : The early split of Islam is regarded as one of the most profound and complex events in Islamic history, not only would it lay the foundation of two predominant branches of Islam, but it would also be one of the oldest arguments in Islamic history. Who is the rightful successor to the Prophet Muhammed? This essay aims to explore the deep root behind the initial schism of Islam and understand the arguments both schools use to legitimize their position. LÄS MER