Sökning: "hagnell"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet hagnell.

 1. 1. Watch your motivation! : En kvalitativ studie om hur smartklockor påverkar Uppsala Universitets studenters motivation till fysiskaktivitet.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Amanda Hagnell; Hanne Larsen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ungdomars självporträttspraktiker på Instagram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hampus Hagnell; Hanna Albrektson; [2020]
  Nyckelord :Identity; Gender performance; Instagram; Self-portrait; youth; Critical Discourse Analysis; Construction;

  Sammanfattning : This teacher graduate thesis investigates self-portrait practices of youth on Instagram; inorder to, shed light on how Swedish youth of today construct and perform identity throughself-portrait practices on Instagram, and how these constructs reproduce genderedstereotypes and norms. The study employed visual critical discourse analysis utilizingFairclough’s three dimensional model with Cultural Studies a theoretical framework. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans upplevelse av att utsättas för våld av patienter och besökare på arbetsplatsen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Martina Hagnell; Charlotta Ljung; [2018]
  Nyckelord :Våld; Våld mot sjuksköterskor; Våld på arbetet; Arbetsrelaterat våld; Arbetsmiljö; Upplevelse; Sjuksköterska; Besök; Patient;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När socialsekreteraren möter ett barn som är gift : En studie om moraliska dilemman och handlingsutrymme.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Linnéa Hagnell; Liz Kyrklund; [2017]
  Nyckelord :moral dilemmas; social welfare workers; discretion; child marriage; vignette; semi- structured interview; street- level bureaucracy; social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how social welfare workers identify, reason about and handle the moral dilemmas that can occur in the assessment of the child’s best interest when the child is married. Due to the increased presence of unaccompanied children that are married when seeking asylum in Sweden, the social services were challenged during the fall in 2015. LÄS MER

 5. 5. Predicting Human Movement Patterns in an Office Environment

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Fredrik Hagnell; [2016]
  Nyckelord :Predict; human movement; motion sensor; Förutse; mänsklig rörelse; rörelsesensor;

  Sammanfattning : This project is built on the idea of predicting future human movement in an area. The algorithm’s predictions are based on previous movements in the area which has to be recorded somehow. For this a device with a motion sensor was setup to monitor the movement in a hallway in an office. LÄS MER