Sökning: "haiti jordbävning"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden haiti jordbävning.

 1. 1. Katastrofal rapportering : En kritisk diskursanalys av svenska dagstidningars rapportering om jordbävningen i Haiti respektive översvämningen i Pakistan 2010

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Lisette Andersson; Kajsa Lundin; [2011]
  Nyckelord :Haiti; Pakistan; Nature disaster; Earthquake; Flood; Global compassion; Human suffering; Distant suffering; Worthy victims; Critical discourse analysis; News reporting; Haiti; Pakistan; Naturkatastrof; Jordbävning; Översvämning; Globalt medlidande; Avlägset lidande; Värdiga offer; Kritisk diskursanalys; Nyhetsrapportering;

  Sammanfattning : This study deals with the distinct difference in media attention the earthquake-disaster in Haiti and the flood-disaster in Pakistan got in 2010. There may be many reasons to this divergence, but this study focuses on how news articles can create compassion. LÄS MER

 2. 2. Jordbävningen på Haiti i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Maja Jägerlöv; Johanna Lundqvist; [2010]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; Haiti; hjälparbete; jordbävning; postkolonial teori; Svenska Dagbladet.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, som är de två största svenska morgontidningarna, har varit styrda av postkoloniala tankesätt i sin rapportering från det jordbävningsdrabbade Haiti. Jordbävningen ägde rum den 12 januari 2010, och vår undersökningsperiod sträcker sig från den 13 januari till den 26 januari 2010. LÄS MER