Sökning: "half mail"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden half mail.

 1. 1. Arbetsterapeuters erfarenheter av kliniskt arbete med äldres digitala kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tore Eketorp; Sara Johansson; [2022]
  Nyckelord :digital competence; digitalization; elderly; occupational therapy; arbetsterapi; digital kompetens; digitalisering; äldre;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva arbetsterapeuters erfarenheter av arbete med äldres digitala kompetens. Metod: En kvantitativ studiedesign med enkät användes som datainsamlingsmetod. Deltagarna bestod av 136 yrkesverksamma arbetsterapeuter inom olika verksamheter i Sverige. LÄS MER

 2. 2. The Adoption of Artificial Intelligence in Swedish Funds

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stephie Do; Tim Larsson; [2021-02-24]
  Nyckelord :Artificial intelligence; performance; funds; finance; asset management; portfolio theory; efficient market; behavioral finance.;

  Sammanfattning : Fund managers have historically made use of traditional portfolio strategies such as Markowitz portfolio selection, as part of their decision making. But as the world has started to shift towards a more automated lifestyle, the question arises if fund management will follow. LÄS MER

 3. 3. E-postens påverkan på studenters konsumtion av digitala erbjudanden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Johanna Iivanainen; [2019]
  Nyckelord :Erbjudanden; Studenter; E-post; E-brev Konsumtion;

  Sammanfattning : En fördel med att vara studerande i Sverige är att man får ta del av reducerat pris på exempelvis kommunaltrafiken, litteratur, kläder och resor. E-post är idag ett av de snabbaste verktyget man kan använda sig av för att nå ut till flera människor samtidigt. LÄS MER

 4. 4. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Per Wictorin; [2019]
  Nyckelord :preferenser; skogspolitik; skogsvård; styrmedel; instruments; forest politics; preferences; silviculture;

  Sammanfattning : Svensk skog täcker cirka 70 % av landytan och utgör en viktig del av landets sysselsättning, produktionsvärde och kompensation för global uppvärmning. Skogen erbjuder en mångfald av värden såsom klimatsmarta råvaror och produkter. Ett röjningsbehov råder primärt hos landets privata enskilda skogsägare. LÄS MER

 5. 5. Stökiometri i Svenska Klassrum : En studie gällande skillnader i metoder som lärare nyttjar, vad dessa skillnader beror på samt hur läroböcker används och elever påverkas.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi; Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Anna Edin; Sandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :Stökiometri; kemiundervisning; gymnasiet; gymnasieskolan; lärare; elevers svårigheter; läroböcker; Sverige; Norrbotten; Skåne; Stockholm;

  Sammanfattning : Fokuset i denna undersökning har varit att undersöka huruvida kemiundervisningen inom området stökiometri i Sverige skiljer sig med avseende på; geografiskt område, skolstorlek, ålder på de deltagande lärarna samt deras arbetslivserfarenhet. Data samlades in genom användning av internetbaserade enkäter, de distribuerades via e-mail och skapades i Google drive. LÄS MER