Sökning: "halling"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet halling.

 1. 1. Leka, lära, berätta : En fallstudie av tre stadsbiblioteks barnavdelningar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Fanny Halling; [2019]
  Nyckelord :barnbibliotek; barnforskning; lek; rum; bibliotekarier;

  Sammanfattning : This case study examines three newly renovated children’s sections at the city libraries in Borås, Göteborg and Malmö. The aim is to investigate, from a spatial and socio-cultural perspective, what characterizes modern children’s sections at public libraries. LÄS MER

 2. 2. Mån om Medel : En studie om prestationsmåtts inverkan på universitetsanställdas identitet

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Aleksandros Fredholm Bounias; Anna Halling; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det är väl bara att dansa? : en studie utifrån kön om mina upplevelser av att dansa Halling

  Kandidat-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Klara Andersson; [2019]
  Nyckelord :Dance; Folk dance; Halling; Female perspective; Feminism; Experience; Gender; Woman; Practice based research; Role model; dans; folkdans; Halling; kvinnligt perspektiv; feminism; upplevelse; kön; genus; kvinna; praktisk undersökning; förebild;

  Sammanfattning : This thesis is based on my own experiences of dancing Halling, a type of folk dance. Halling is commonly referred to as a male or masculine dance. This has been entangled in the problems I have had with the dance, as I have felt uncomfortable performing all the movements to their full extent. LÄS MER

 4. 4. "Är jag normal?" En tematisk analys av professionella sexologers arbete med ungdomar/unga vuxna i frågor om pornografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefina Halling; Johanna Dahl; [2019]
  Nyckelord :Pornografi; ungdomar; unga vuxna; sexologer; sexualitet; socialkonstruktivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Pornografiskt material är idag mer etablerat och tillgängligt än någonsin. Hur den ökade förekomsten, spridningen och konsumtionen av pornografi påverkar ungdomar präglas av såväl olika åsikter som forskningsresultat. LÄS MER

 5. 5. Characterization of black corrosion in reinforced concrete structures: analyses of field samples from southern Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Jenny Halling; [2019]
  Nyckelord :black rust; anaerobic corrosion; reinforced concrete; corrosion products; green rust; microbial corrosion; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien karakteriseras fenomenet anaerob korrosion utifrån både litteraturstudier om korrosionsprocesser och korrosionsprodukter samt genom undersökning av fältprover från betongkonstruktioner i salthaltiga undervattensmiljöer i södra Sverige. Anaerob korrosion av armering i vattenmättad betong är ett omfattande men hittills relativt ouppmärksammat problem. LÄS MER